vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

nieuw glaswassysteem oorzaak trillingen westraven

De trillingen in de enige jaren terug door cepezed gerenoveerde kantoortoren Westraven in Utrecht zijn ontstaan door een net nieuw geïnstalleerd glaswassysteem. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek in opdracht van gebouweigenaar de Rijksgebouwendienst (RGD). Het systeem veroorzaakt trillingen waarvan de frequentie overeenkomt met de eigenfrequentie van de vloeren en het meubilair in de toren, wat tot een ongewenst samenspel leidt.

Nadat zich bij het bestaande glaswassysteem een probleem met de gondel voordeed, liet de Rijksgebouwendienst een nieuw installeren en nam dit in februari van dit jaar voor het eerst in gebruik. Samenvallend met het tweede gebruik in juni zijn trillingen waargenomen en is het gebouw direct ontruimd. In vervolg hierop heeft een uitgebreide reeks onderzoeken naar de trillingsoorzaak plaatsgevonden. Het glaswassysteem is hierbij al in een eerder stadium bekeken, maar toen in eerste instantie als oorzaak uitgesloten. Pas bij verdere naspeuringen naar laagfequente trillingen kwam het systeem weer in beeld en zijn aanvullende, diepgaander en meer gevarieerde testen verricht; het probleem doet zich pas voor onder bepaalde condities, wanneer de gondel in hoogste positie is opgetrokken en zich langs de rails beweegt.

De Rijksgebouwendienst werkt nu aan een oplossing. Een animatie van het onderzoeksverloop alsmede het onderzoeksrapport opgesteld door de RGD treft u hier.

vorige pagina
volgende pagina