vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed ontwerpt internationale studentenwoningen

In opdracht van specialist in studentenhuiscvesting DUWO ontwerpt cepezed een complex aan de Schie in Delft met zo'n 350 woonruimten voor internationale studenten. De woningen zijn ieder voorzien van eigen sanitaire voorzieningen en gedeelde functies als een keuken en woonkamer. Het complex kent ook grootschaliger ontmoetingsplekken waar studenten uit verschillende eenheden van het gebouw kunnen samenkomen. De plint  bevat commerciele functies bij voorkeur gelieerd aan studenten. Te denken valt daarbij aan onder meer een restaurant, fitnesscentrum, studentengezondheidszorg, informatievoorziening van de TU alsmede ruimten voor bijvoorbeeld internationale studentenverenigingen.

vorige pagina
volgende pagina