vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed transformeert shell-kantoor den haag tot hoogwaardig woningcomplex

cepezed transformeert het voormalige Shell-gebouw aan de Oostduinlaan in Den Haag tot appartementencomplex met hoogwaardige woningen en voorzieningen. Het ontwerp hiervoor vindt plaats in opdracht van Pinnacle Property Developers, dat in een competitie cepezed verkoos boven vijf andere architectenfirma’s.

cepezed heeft zich vooral onderscheiden door een aanpak waarin een hoge kwaliteit van wonen wordt verkregen middels een benadering vanuit de binnenkant van het gebouw, waarbij het bureau de bestaande kenmerken als de fijnmazige en flexibele constructiestructuur zoveel mogelijk benut. Zo volledig mogelijk hergebruik van de bestaande hoedanigheden maakt dat met een minimum aan ingrepen efficiënt en doelmatig een maximum aan mogelijkheden is realiseren, terwijl de karakteristieke aard van het complex gerespecteerd blijft.

Het voormalige kantoorgebouw bevat straks uiteenlopende typen appartementen van verschillende grootten en prijsklassen. De plint gaat diverse, nog nader te bepalen voorzieningen bevatten, die zowel de bewoners als de buurt ten dienste kunnen staan.

Daarnaast besteedt de transformatie veel zorg aan een upgrade van het omliggende terrein. Zo is een extra parkeerlaag voorzien en wordt middels de intensivering van groenelementen een sterk gevoel van "wonen in het park" gecreëerd. Ook wordt de relatie met en aansluiting op het direct naastgelegen park Oostduin/Arendsdorp versterkt.

 

vorige pagina
volgende pagina