vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

gunning rijkskantoor de knoop definitief aan consortium met cepezed

Het Rijksvastgoedbedrijf gunt de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot rijkskantoor De Knoop definitief aan het consortium R Creators, waarin cepezed als architect fungeert. R Creators bestaat uit consortiumpartners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom. Fokkema & Partners architecten is betrokken als interieurarchitect en Rijnboutt als stedenbouwkundige ontwerppartij. Het consortium heeft binnen de Europese aanbestedingsprocedure de economisch meest voordelige aanbieding gedaan voor de DBFMO-opdracht die het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het getransformeerde rijkskantoor omvat. De ingebruikname is gepland voor 2018, de exploitatiefase kent een looptijd van 20 jaar.
vorige pagina
volgende pagina