gunning rijkskantoor de knoop definitief aan consortium met cepezed

Het Rijksvastgoedbedrijf gunt de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot rijkskantoor De Knoop definitief aan het consortium R Creators, waarin cepezed als architect fungeert. R Creators bestaat uit consortiumpartners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom. Fokkema & Partners architecten is betrokken als interieurarchitect en Rijnboutt als stedenbouwkundige ontwerppartij. Het consortium heeft binnen de Europese aanbestedingsprocedure de economisch meest voordelige aanbieding gedaan voor de DBFMO-opdracht die het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het getransformeerde rijkskantoor omvat. De ingebruikname is gepland voor 2018, de exploitatiefase kent een looptijd van 20 jaar.