vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

eerste delen moreelsebrug geplaatst

In Utrecht is gestart met het plaatsen van het eerste gedeelte van de Moreelsebrug. Vanwege de harde wind heeft het plaatsen dinsdag enige uren stil gelegen waarna het inhijsen alsnog heeft kunnen plaatsvinden. Aanvankelijk stond de plaatsing van het tweede brugdeel direct hierna gepland, maar dit is vanwege de eerder opgelopen vertraging naar woensdag uitgesteld.

Gezamenlijk vormen de delen de brugoverspanningen ter plaatse van busstation West. Het transport heeft zowel over de weg als over het water plaats gevonden. De onderdelen zijn hierdoor zo groot mogelijk aan te leveren, wat de montagetijd op locatie minimaliseert. De tijd en ruimte om de delen boven het drukke spoor te plaatsen is immers beperkt. De brugdelen worden voornamelijk tijdens de weekenden geplaatst in korte treinvrije perioden. Het treinverkeer wordt dan omgeleid naar de andere helft van het spoortracé. Afbouw van de brug met bijvoorbeeld glazen balustrades, elektra-aansluitingen et cetera vindt plaats wanneer de brugdelen eenmaal staan. De oplevering en ingebruikname van de Moreelsebrug is voorzien voor eind 2016.

De totale brug is opgebouwd uit zes secties, die ieder op zich zijn samengesteld uit verschillende onderdelen.  Deze worden vrij van weersinvloeden en andere mogelijke verstoringen onder optimale omstandigheden geprefabriceerd in Friesland. Vervolgens komen zij kant en klaar op de bouwplaats aan en hoeven daar alleen nog gemonteerd te worden. De werkzaamheden op locatie blijven zo tot een minimum beperkt.

Het basismateriaal van de brughuid bestaat uit 12 mm dikke staalplaat en wordt computergestuurd gesneden. Eveneens grotendeels geautomatiseerd worden de verschillende onderdelen vervolgens aaneen gelast en daarna voorzien van een beschermende coating. De brugdelen bestaan uit twee parallelle trogliggers, V-vormige draagpylonen en stalen boombakken. De pylonen zijn circa acht meter hoog. De boombakken komen onder het brugdek, in de middenzone tussen de trogliggers.


vorige pagina
volgende pagina