vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed ontwerpt stadhuis en rhc woerden

cepezed gaat het stadhuis en Regionaal Historisch Centrum Woerden transformeren. Binnen de architectenselectie van de gemeente behaalde het bureau de hoogste score op zowel de projectvisie, de presentatie als het plan van aanpak en kwalificeerde zich daarmee als economisch meest voordelige inschrijving.

Het stadhuis Woerden ligt op industrieterrein Middelland net ten zuiden van de historische vesting en voldoet niet meer. Het is bouwkundig en klimatologisch verouderd, niet representatief, ruimtelijk en functioneel achterhaald en bovendien te ruim bemeten voor de huidige, meer flexibele manieren van werken. De opgave behelst daarom een combinatie van inkrimping en modernisering.

Uitgangspunten van cepezed zijn onder meer een efficiënte omgang met de bestaande bouw, daaraan gekoppeld een minimum aan sterk samenhangende optimalisaties, alsmede een groene inbedding van het vernieuwde stadhuis. De visie stoelt zo op partiële sloop, een sterke structurering van de resterende bouw en terreininrichting, alsmede op de beperkte, doelgerichte toevoeging van nieuwbouwelementen. Ruimtelijke beleving en een sfeer van openheid en verbintenis binnen het vernieuwde stadhuis zijn evenals de uitvoeringsefficiëntie van het ontwerp belangrijke thema’s.

Van het bestaande stadhuis blijft het grootste deel langs de Blekerijlaan behouden. Ook het deel daarachter dat de archieven van het Regionaal Historisch Centrum bevat, blijft intact. De bebouwing langs De Bleek en het bestaande entreevolume in de oksel van het huidige complex verdwijnen. Toevoegingen betreffen een nieuwe raadzaal aan de noordzijde, een optopping van het archiefvolume en twee transparante videvolumes aan weerszijden van het resterende bouwblok. Deze brengen de bestaande bouw onder meer licht, lucht en ruimtelijke beleving. De westelijke vide bevat tevens nieuwe trappen en ontmoetingseilanden. De vides spelen een belangrijke rol in de verblijfskwaliteit van het vernieuwde stadhuis en dragen daarnaast sterk bij aan de fysieke en visuele interactie tussen de verschillende functies en vloervelden. Ook maken zij integraal onderdeel uit van het klimaatconcept.

Het vernieuwde interieur is geheel gebaseerd op Het Nieuwe Werken en kent binnen een flexibele indeling een veelheid aan werkplektypologieën. Daarnaast is het sterk gezoneerd naar gradatie van rust of interactie, waarbij de rustiger plekken langs De Blekerijlaan liggen en de plekken voor ontmoeting en samenwerking meer langs de open videstrook aan de westkant van het gebouw. Qua toon en sfeer is het vernieuwde interieur geënt op het kenmerkende strokenlandschap van het Groene Hart, waarvan Woerden de hoofdstad is.

vorige pagina
volgende pagina