vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

sloopwerkzaamheden de knoop gestart

De herontwikkeling van Rijkskantoor De Knoop is in volle gang. Er is inmiddels gestart met de asbestsanering, het strippen van het casco en de sloop van diverse bestaande bouwdelen. Deze laatsten betreffen onder andere de twee- en drielaagse volumes aan de oost- en zuidzijde van het complex. Een deel van de verwijderde karakteristieke glazen gevelpanelen vindt een nieuwe functie in het tijdelijk paviljoen dat op de hoek Croeselaan en de Rabostraat wordt gerealiseerd en binnen de stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het stationsgebied een horecabestemming krijgt. De sloopwerkzaamheden duren tot medio dit jaar, waarna de bouwwerkzaamheden aanvangen. Tot de belangrijkste toevoegingen aan het complex behoren een uitbreidend kantoorvolume, een vergadercentrum en een ruim en transparant atrium dat een schakel hiertussen vormt. De oplevering van het nieuwe Rijkskantoor staat gepland voor het eerste kwartaal 2018. In opdracht van het rijksvastgoedbedrijf is het ontwerp en de uitvoering van De Knoop in handen van het consortium R Creators, dat bestaat uit Strukton, Facilicom en Ballast Nedam. cepezed is betrokken voor het architectonische en bouwkundige ontwerp, Fokkema & Partners architecten als interieurarchitect en Rijnboutt als stedenbouwkundige ontwerppartij.
vorige pagina
volgende pagina