vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

nederlandse ambassade in teheran opgeleverd

De nieuwe Nederlandse ambassade met bijbehorende residentie in Teheran is opgeleverd. Het algemene ontwerp hiervoor is gemaakt door cepezed, de uitwerking en detaillering zijn volledig lokaal geschied. Omdat de Iraanse hoofdstad een verhoogd risico voor aardbevingen kent, is de constructie overgedimensioneerd en voorzien van extra kolommen. De nieuwe ambassade is hierdoor zo schokbestendig dat ze in geval van calamiteiten gewoon kan blijven functioneren. Een andere eis was dat het project snel gebouwd moest worden. Op basis van standaard maatvoeringen gebruikt door de uitvoerende aannemer gespecialiseerd in nood- en tijdelijke verblijven heeft cepezed een ruimtelijke opzet met indeling, plattegronden en een algemene materialisatie ontworpen. De ambassade en de residentie staan in elkaars verlengde, hebben twee bouwlagen en bestaan beide uit twee langwerpige beuken verbonden door een kortere maar bredere beuk daartussen. In de ambassade bevatten de buitenbeuken de kantoren en verblijfsruimten, terwijl de tussenbeuk is gereserveerd voor de technische, sanitaire en facilitaire ruimten. Ook zijn hierin enkele grootschaliger ruimten als bijvoorbeeld de publiekshal en een vergaderzaal opgenomen. De ruimtelijke opzet als geheel kent gradaties van beslotenheid. In de ambassade zijn de publieksruimten gelegen aan de straatzijde, terwijl de personeelsruimten meer naar de besloten binnentuin georiënteerd zijn. Het ceremoniële deel van de residentie is gericht op het meer besloten deel van ambassadegebouw, terwijl de privé-ruimten van de ambassadeur het verst van de hoofdtoegang en de ambassade verwijderd liggen. De gevels hebben een verticale geleding van glasstroken en zilvergrijze sandwichpanelen. Langs de gebouwen ligt een oprijlaan met een rotonde voor ceremoniële ontvangsten ter hoogte van de hof tussen de ambassade en residentie. Veel zorg is besteed aan de tuin. Rondom het ambassadeterrein staat een eveneens door cepezed ontworpen, niet overklimbaar hek van v-vorming in elkaar grijpende cortenstalen profielen.
vorige pagina
volgende pagina