vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed ontwerpt masterplan jaarbeurs

cepezed en Jaarbeurs hebben een masterplan opgesteld voor de grootschalige herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Mede door zijn centrale ligging en goede bereikbaarheid is dit beurs- en evenementencomplex in honderd jaar uitgegroeid tot het grootste van Nederland. Om ook in de toekomst een (inter)nationaal concurrerende positie te behouden, maakt Jaarbeurs zich op voor ingrijpende aanpassingen komend decennium. Het masterplan is onder meer gericht op verduurzaming, een efficiënter ruimtegebruik, een verbeterde logistiek, meer belevingswaarde en in het verlengde daarvan een sterkere connectie met de omgeving en de stad. Het masterplan is in de huidige versie geen blauwdruk maar uitgangspunt voor verdere uitwerking en concretisering.

Het plan concentreert alle parkeerfaciliteiten op het gebied tussen het Merwedekanaal en de Overste den Oudenlaan, waar daar nu ook al ruimte voor bestaat. Met extra capaciteit en OV-voorzieningen gaat deze zone functioneren als mobiliteitshub en toegangspoort voor bezoekers van zowel Jaarbeurs als de stad.

Door concentratie van het parkeren langs het kanaal en sloop van de bestaande Oranjehal komt langs de Croeselaan ruim acht hectare grond vrij. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente, die voor dit terrein de coördinatie gaat voeren over een herontwikkeling met functies als wonen, werken, horeca, retail, cultuur en leisure.

Een heldere structuur, flexibiliteit, multifunctionaliteit en een hoog uitrustingsniveau zijn uitgangspunten voor de gefaseerde herontwikkeling van het eigenlijke hallencomplex, dat tussen bovengenoemde zones in ligt. Meervoudig grondgebruik, de integratie van substantiële groenzones en de activatie van de randen richting de omgeving zijn ook belangrijke thema’s. Kenmerkend voor de Hallen Zuid is onder meer de grote evenemententuin in het hart die de mogelijkheid biedt binnen- en buitenruimte te combineren. De daken van deze hallen zijn in het plan voorzien van transparante stroken, sedum en pv-cellen. Bovenop de Hallen Noord zijn twee woon-werktorens geprojecteerd die ook bijdragen aan de herkenbaarheid het complex.

Een centraal element in het masterplan is de voetgangersas tussen het parkeergebied aan de ene kant en het Beatrixtheater en de nieuwe OV-terminal aan de andere. Deze wordt gevormd door de Jaarbeurspassage die tussen de hallen door loopt en in het verlengde daarvan de Centrumboulevard. De route is geflankeerd door levendige en uitnodigende functies als horeca, retail en andere bedrijvigheid, die er sterk aan bijdragen dat de voetgangersstrook een hoge verblijfswaarde heeft en zo ook een autonome aantrekkingskracht voor bijvoorbeeld omwonenden en mensen die in de omgeving werken.


vorige pagina
volgende pagina