vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

joost heijnis draagt voorzitterschap booosting over

Op het congres Digitaal Vakmanschap in de Architectuur, dat op 15 juni 2016 plaatsvond op TU Delft, heeft Joost Heijnis zijn voorzitterschap van Booosting overgedragen aan Robert Capel.
Joost Heijnis, projectleider bij cepezed, heeft deze functie bijna vier jaar met veel plezier en energie vervuld. Robert Capel, hoofd reken- en tekenkamer Octatube, is met veel enthousiasme als algemeen bestuurder sinds dit jaar al nauw betrokken bij het netwerk van Booosting.
Booosting kent als netwerkorganisatie geen leden maar aangeslotenen. Bedrijven en personen die een brug willen slaan tussen de ontwerpende disciplines in de bouw aan de ene kant en de industrie en uitvoerende partijen aan de andere kant, waarbij kennis delen het hoofdmotto is. Een grote verdienste van Joost Heijnis is geweest dat Booosting de weg is ingeslagen om de aangeslotenen weer actiever te betrekken bij organisatie, door hen te vragen wat zij van belang vinden, missen of juist nodig hebben. Om kortom de nieuwe richting van Booosting te bepalen in een tijd dat de bouwsector zich ook in turbulent weer bevond. Waar vele kennisorganisaties via een online-platform werken staat Booosting voor om juist de fysieke ontmoeting te stimuleren, te organiseren en te faciliteren. Om zo theorie en praktijk, ontwerper en industrie, letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar te brengen.
‘Veel architecten en ontwerpers kunnen de mooiste ontwerpen maken in de computer met alle hard- en software die tegenwoordig voor handen is. Maar hoe maak je een product, bouwelement of gebouw nou? Daarom is het nastreven van aansluiting met de industrie en bezoeken aan fabrieken en makers zo belangrijk.’
Deze zienswijze werd breed gedragen en lag ten grondslag aan onder andere het congres Digitaal Vakmanschap in de Architectuur. Eén van de initiatieven waar Joost Heijnis mede verantwoordelijk voor was tijdens zijn voorzitterschap. Booosting heeft zijn ledenaantal de laatste jaren weer zien groeien. Joost voelde zich dan ook verantwoordelijk om het voorzitterschap zorgvuldig door te geven wat gebeurd is in een aantal sessies over een langere periode.
Een ander punt waar Heijnis zich sterk voor heeft ingezet is om inhoudelijk de koppeling te maken met het architectuuronderwijs en daarmee ook direct de studenten meer en actiever te betrekken bij Booosting. Dat Joost het voorzittersstokje aan Robert Capel overdroeg op de TU Delft was in dat opzicht dan ook niet meer dan logisch.


vorige pagina
volgende pagina