vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

start bouw rijkskantoor de knoop

Dinsdag 21 juni voltrokken Eva Klein Schiphorst, samen met Ruud Peters, Hans Gennissen en Victor Everhardt, de eerste handeling voor de bouw van het Rijkskantoor De Knoop in Utrecht. Zij assisteerden op het bouwterrein bij het aanbrengen van de boorput.
Hiermee startten ze symbolisch de bouwwerkzaamheden. Vertegenwoordigers van de gebruikers, het Rijksvastgoedbedrijf, R Creators (een samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) en gemeente Utrecht waren hiervoor bijeen op het bouwterrein. Het welkomstwoord werd verzorgd door Debbie van Noort - DBFMO-manager consortium R Creators. Vervolgens spraken ook Victor Everhardt, wethouder stationsgebied Utrecht, de heer Ruud Peters, gemandateerd opdrachtgever namens directoraat-generaal Overheidsorganisatie, Eva Klein Schiphorst, directeur Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, Hans Gennissen, president directeur Facilicom Services Group. De feestelijke borrel werd muzikaal ondersteund door de R Creators band.
De voormalige Knoopkazerne in Utrecht ondergaat de komende jaren een herontwikkeling tot duurzaam Rijkskantoor De Knoop waar verschillende rijksdiensten hun intrek nemen. Het architectonische en bouwkundig ontwerp is van de hand van cepezed.
De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken.

vorige pagina
volgende pagina