vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

eerste helft moreelsebrug staat

Een jaar na de start uitvoering en volgens planning is het eerste deel van de Moreelsebrug in Utrecht nagenoeg voltooid. De westelijke brugoverspanning loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank nu tot halverwege de sporenzone en is opgebouwd uit vier van in totaal zeven secties. Elke sectie is weer samengesteld uit verschillende onderdelen. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug heeft straks een lengte van 310 meter tot aanlanding bij het Moreelsepark en een breedte van zo’n 10 meter. De brugdelen bestaan uit twee parallelle trogliggers, V-vormige draagpylonen en stalen boombakken.
Er wordt nu gewerkt aan de plaatsing van de transparante ballustraden, de plaatsing van de liftschacht tussen de trappen bij de westelijke aanlanding alsmede aan de afwerking van het brugdek. Inmiddels is ook een twaalftal IJzerbomen (Parotia persica) in de boombakken in de middenzone van de brug, tussen de trogliggers, geplant.
Met de inrichting van het nieuwe bouw- en werkterrein aan de oostzijde van het spoor is momenteel aanvang gemaakt met de realisatie van het tweede deel van de brug. De onderdelen hiervoor worden wederom door BSB Staal in Friesland geprefabriceerd en vervolgens kant-en-klaar op de bouwlocatie aangeleverd voor montage. Colijn Beton- en Waterbouw is hoofdaannemer. De afronding van alle werkzaamheden en ingebruikname van de brug staan gepland voor komende december.
vorige pagina
volgende pagina