vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

copy-paste-cultuur

Knippen en plakken: niet alleen scholieren, studenten en spreekwoordelijk incidentele wetenschappers met serieuze reputaties doen het. Ook in de bouwsector is de laatste jaren een visieloze copy-paste-cultuur steeds verder doorgedrongen. De markt wordt steeds gekker en opdrachtgevers lijken geregeld gedesoriënteerd en/of gedesorganiseerd. Uitvraagdocumenten zijn te hooi en te gras bijeengegaard en daarmee rommelig, onduidelijk, incompleet en op allerlei punten inconsistent. Zo komt het momenteel voor dat zelfs in de gunningsronde nog twijfel bestaat over wat een opdracht nu wel of niet precies behelst. Ook de tijdigheid van stukken is problematisch: nog onlangs kregen wij de wegingscriteria voor een grote ontwerpwedstrijd pas een dag voor de deadline toegezonden. Onbegrijpelijk!

Niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft proces- en contractvormen knipt en plakt men er lustig op los. De veelvuldige, geregeld onlogische vermenging van klassieke ontwerpopgaven met multidisciplinaire opdrachten voor total engineering, Design & Build, Engineer & Build of zelfs DBFMO-achtige taken- en prestatiepakketten resulteert daarbij soms in de meest exotische monstra. Ook is men niet te beroerd halverwege het traject nog eens volledig van insteek te veranderen.

De combinatie van wanordelijk opgestelde stukken en fully freestyle gekozen contractvormen vormen een ware beproeving, waarbij je er soms maar voor kiest bij voorbaat af te zien van een opdracht of de kans daarop. Zo bleek aan de recente DBM-opgave voor de grootschalige renovatie van een stadskantoor bij nader inzien weinig te ontwerpen en lag bijvoorbeeld het volledige interieur al vast. Wie daar ook maar naar wees, riskeerde al strafpunten.

Met contractexperimenten is niets mis. Ingestoken met een sterke visie, goed gecoördineerd en helder gecommuniceerd kunnen hybride contractvormen leiden tot uiteenlopende voordelen op het gebied van tijd-, kwaliteit- en budgetbeheersing. Maar juist visie, coördinatie en communicatie ontbreken veelal. Met als gevolg onder meer scheve verwachtingen, veel loos en dubbel werk, irritaties en uiteindelijk zelfs een lagere kwaliteit.


Ronald Schleurholts, directeur-architect cepezed, Delft

Cobouw, 1 oktober 2015

vorige pagina
volgende pagina