vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

od75 voorbeeldproject circulaire economie

In september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In deze beleidsnota, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, schetst het kabinet een visie voor een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor de komende generaties.
De geformuleerde doelstellingen behelzen dat in 2050 de Nederlandse economie circulair zal zijn en in 2030 het primaire grondstofgebruik met 50% is gereduceerd. Daartoe formuleert het programma diverse interventies en agendapunten op gebied van regelgeving, financiering, initiëren van marktprikkels en stimuleren van innovatie en samenwerking.
Tegelijkertijd is de circulaire economie ‘al een eind op weg’ en zijn er momenteel al vele programma’s, initiatieven, innovaties en projecten. Als één van genoemde voorbeeldprojecten, en enig bouwproject, wordt de door cepezed ontworpen transformatie Oostduinlaan 75 in Den Haag in de nota aangehaald. Het project geldt als een van de belangrijkste grootschalige omvormingen van kantoor tot wooncomplex. In het voormalige hoofdkantoor van Shell worden ruim 240 huur- en koopappartementen gerealiseerd. Onder het motto ‘behoud het goede’ worden in dit project de fundering, de kelder, de parkeergarage en het casco van de hoogbouw behouden. Bestaande kenmerken als de fijnmazige constructiestructuur worden zoveel mogelijk benut. Zo volledig mogelijk hergebruik van de bestaande hoedanigheden maakt dat met een minimum aan ingrepen efficiënt en doelmatig een zo groot mogelijk aantal aan verschillende appartemententypen is te realiseren. Ook vindt een groot aantal materialen als deuren, lampen, deurdrangers et cetera een nieuwe bestemming in hetzelfde complex of in andere gebouwen.

vorige pagina
volgende pagina