vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

laatste fase vernieuwing corpac huis

Het in 1967 gebouwde Corpac Huis aan het Reitseplein in Tilburg huisvest een groot aantal sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke organisaties. Het gebouw ondervindt een grootscheepse renovatie en modernisering naar ontwerp van cepezed en cepezedinterieur.
De opdrachtgever hecht bij de vernieuwing veel waarde aan gastvrijheid, doelmatigheid, professionaliteit en representativiteit. Ook flexibiliteit, veiligheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Omdat het vernieuwde gebouwcomplex de werkprocessen optimaal moet ondersteunen, wordt uitgegaan van een clubhuisprincipe, waarbinnen ontmoeting en inspiratie grote factoren zijn.

De verbouwing van het pand is nu in volle gang. De werkzaamheden aan het casco en de installatievoorzieningen zijn nagenoeg afgerond en momenteel worden de scheidingswanden, vloeren, vaste inrichting en bewegwijzering in het gebouw aangebracht. Ook is gestart met de herinrichting van het terrein. Hiermee is de transformatie van het gebouw zijn laatste fase ingegaan en kan men in maart 2017 beginnen met het inhuizen. Medio 2017 is het Corpac Huis weer volledig operationeel.

vorige pagina
volgende pagina