vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed ontwerpt nieuw onderzoeksgebouw vrije universiteit

cepezed ontwerpt een nieuw, ongeveer 22.500 m2 tellend bèta-medisch onderzoeksgebouw voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Het bureau doet dit samen met de ingenieursbureaus Pieters Bouwtechniek, DWA en DGMR, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de constructies, het installatieadvies en de bouwfysica van het gebouw. AT Osborne is betrokken als kostenadviseur. Vandaag is officieel de overeenkomst tussen de VU en de ontwerpteamleden gesloten.

Het gebouw ten behoeve van onderwijs en onderzoek in de Health & Life Sciences gaat onderdeel uitmaken van de VU Campus Zuidas en komt te staan op de locatie School Werk Tuinen langs de De Boelelaan. Deze bevindt zich tussen het bestaande O|2 Labgebouw, het ACTA-gebouw, kantoorgebouw The Edge en Sportclub Buitenveldert. De ontwikkeling vormt een belangrijke stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoeksinfrastructuur van de VU. De bouw start naar verwachting in 2019, de ingebruikname staat gepland voor 2021. 

Programmatisch gaat het onderzoeksgebouw een breed scala aan functies en faciliteiten bevatten, zoals uiteenlopende typen onderwijsruimten, ruimten voor zelfstudie, werk- en kantoorplekken en uitgebreide labvoorzieningen met verschillende doelen en klassen, waaronder practicaruimten, ML-I & ML-II labs, alsmede ruimten voor electronenmicroscopie en laserfaciliteiten. Daarbij zijn eveneens faciliteiten voor samenwerking met derden voorzien. Ook gaat het gebouw campusvoorzieningen als horeca, ontmoetings- en vergaderplekken en een technology service center bevatten.

Betreft duurzaamheid is de inzet een BREEAM-Excellent gecertificeerd, leefbaar, energiezuinig en levensduurbestendig gebouw. Maatregelen daartoe maken dan ook van het begin af aan deel uit van het ontwerptraject.

vorige pagina
volgende pagina