vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

leefmilieu brussel in innovatieboek

Het door cepezed ontworpen Leefmilieu Brussel is opgenomen in het boek Integrating Innovation in Architecture: Design, Methods and Technology for Progressive Practice and Research uitgegeven door Wiley en geschreven door Ajla Aksamija van de University of Massachusetts. Het project maakt deel uit van hoofdstuk één, dat gaat over innovatief materiaalgebruik. 

Aksamija's monografie verkent de verschillende manieren waarop hedendaagse ontwerpers binnen een context van snel veranderende design- en bouwprocessen innovaties realiseren. Met een focus op grensverleggende architectuur bespreekt het boek nieuwe materialen en ontwerpmethodieken, de vorderingen in ontwerpen met de computer, innovaties in constructie- en bouwtechnieken en de integratie van onderzoeken en ontwerpen. Ook gaat het in op strategieën voor het verweven van innovatie in ontwerpprocessen en risico- en kostenbeheersing. Aan de hand van een groot aantal casussen toont het hoe innovaties zijn toegepast binnen concrete projecten en hoe vooraanstaande architecten- en ingenieursbureaus ontwerp- en technische vernieuwingen toepassen voor de verbetering van zowel hun ontwerpwijzen als de gebouwkwaliteit.

Het boek bespreekt projecten van uiteenlopende schaal en typologie, variërend van installaties en kleine gebouwen voor onderwijs of commercieel gebruik tot grootschalige (publieke) gebouwen voor gemengd gebruik, zorg, onderwijs, onderzoek en sport. De besproken bureaus zijn eveneens van uiteenlopende schaal en afkomstig uit de hele wereld.

Integrating Innovation in Architecture is verkrijgbaar via de website van Wiley of via Amazon. Kijk op Google Books voor een preview van de publicatie.

vorige pagina
volgende pagina