vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

sloop gemeentehuis woerden in volle gang

Afgelopen februari is Lek-Sloopwerken uit Woerden begonnen met de renovatiesloop van het voormalig stadhuis Woerden en het daaraan gekoppelde Regionaal Historisch Centrum. De sloop tot op het betonnen casco vordert volgens planning en is begin juni klaar. Lek-Sloopwerken is druk bezig om alle verdiepingen leeg te halen en de gevel te ontdoen van de kenmerkende betonnen en blauwe panelen. Bij de sloop wordt zoveel mogelijk materiaal gescheiden verzameld voor duurzaam hergebruik. Volgens gemeente en Lek-sloopwerken wordt 98 procent van wat wordt verwijderd op een gecontroleerde manier hergebruikt. ‘Uitzonderingen zijn asbest en gevaarlijke stoffen zoals koudemiddel uit de airco-installaties’, zegt Dirk Boonstra van Lek-Sloopwerken.

Na de sloopwerkzaamheden wordt begonnen aan de transformatie en voldoet het nieuwe stadhuis na realisatie volledig aan de laatste bouw- en regelgeving. Het toekomstige verbouwde gemeentehuis aan de Blekerijlaan wordt verkleind door verwijdering van de later toegevoegde hal en verlaging van de hoogbouw. De medewerkers keren terug in een werkomgeving gebaseerd op de inzichten van Het Nieuwe Werken, met een flexibele indeling en een veelheid aan werkplektypologieën. cepezedinterieur ontwerpt hiervoor een zonering van ruimtes naar gradatie van rust en interactie, waarbij de rustige plekken langs de Blekerijlaan liggen en de plekken voor ontmoeting en samenwerking meer langs de vide aan de westkant van het gebouw.

Parallel aan de sloop loopt het selectietraject voor de aannemer. De gunning van de uitvoering staat gepland voor medio april.

vorige pagina
volgende pagina