vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

dsm rosalind franklin biotechnology center geopend

Op de DSM-campus in Delft is vandaag officieel het nieuwe, door cepezed ontworpen, Rosalind Franklin Biotechnology Center geopend. Met de state-of-the-art ondezoeksfaciliteit verruimt DSM zijn capaciteit voor biotechnologisch onderzoek naar toepassingen in voedingsmiddelen, diervoer, bio-brandstoffen, farma en biobased materialen. Het nieuwe lab maakt deel uit van een grootschalig toekomstgericht investeringsprogramma dat in 2013 is gestart en waarbinnen cepezed ook een nieuw masterplan voor de campus Delft opstelde. 

Feike Sijbesma, CEO en bestuursvoorzitter van DSM: ‘In DSM’s nieuwe Biotechnology Center werken onze wetenschappers aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals het voorzien van alle mensen wereldwijd van goede voeding en het mogelijk maken van de transitie van een fossiele samenleving naar een samenleving gebaseerd op op bio-hernieuwbaarheid'.

Momenteel werken de zo'n 400 wetenschappers van 27 nationaliteiten in het lab onder meer aan oplossingen voor suikerarm en proteïnerijk voedsel. Het nieuwe gebouw is vernoemd naar de vrouwelijke onderzoeker Rosalind Franklin (1920-1958), die cruciaal bijdroeg aan de ontdekking en het begrijpen van DNA-structuren en daarmee aan de basis stond van de biotechnologie. Door een vroege dood heeft zij daar echter nooit officieel erkenning voor gekregen. Met de vernoeming is het DSM's bedoeling alle vrouwelijke wetenschappers te eren. 

vorige pagina
volgende pagina