vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

jan pesman geeft lezing over duurzaamheid

Partner Jan Pesman van architectenbureau cepezed geeft op woensdag 11 juni tijdens de Provada onroerendgoedbeurs een lezing over duurzaam bouwen. Tussen 13.30 en 14.30 illustreert hij in zijn verhandeling De toekomst is groen dat de vormgeving en functie van een gebouw direct zijn gerelateerd aan de gebouwomgeving, het klimaatsysteem en het verbruik van water, energie en materiaal. Om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen, is het volgens Pesman cruciaal dat de architect, opdrachtgever en alle raadgevend adviseurs al vanaf de beginfase van het ontwerpproces nauw samenwerken. Vanaf de 11e kan meer informatie worden verkregen via de website duurzaam gebouwd.nl
vorige pagina
volgende pagina