bouwupdate stadhuis woerden

De uitvoering van de renovatie van het Stadhuis Woerden en het daaraan gekoppelde Regionaal Historisch Centrum (RHC) is in volle gang. De realisatie is in handen van BAM bouw & techniek. Het oorspronkelijke betonnen casco is nagenoeg helemaal behouden. Wel is het toekomstige verbouwde gemeentehuis verkleind door verwijdering van de later toegevoegde hal en verlaging van de hoogbouw. Voor de nieuwe raadzaal is inmiddels de fundering gestort. De komende maand worden de constructieve portalen voor de nieuwbouwdelen aan de voorzijde langs de Blekerijlaan en aan de achterzijde bij de parkeerplaats geplaatst. Vervolgens zal de gevelbouw van start gaan; een aluminium vliesgevel voor het stadhuisvolumes en dichte aluminium sandwichpanelen voor het vernieuwde RHC.
De medewerkers keren straks terug in een werkomgeving gebaseerd op de inzichten van Het Nieuwe Werken, met een flexibele indeling en een veelheid aan werkplektypologie├źn. cepezedinterieur ontwerpt hiervoor een zonering van ruimtes naar gradatie van rust en interactie, waarbij de rustige plekken langs de Blekerijlaan liggen en de plekken voor ontmoeting en samenwerking meer langs de vide aan de westkant van het gebouw.
De voltooiing van de renovatie staat gepland voor het eind van dit jaar.