Links klein
Engels Mail
Rechts klein

cepezed ontwerpt paviljoens stadsstrand hoorn

De gemeente Hoorn heeft landschapsarchitectenbureau Sant en Co geselecteerd het nieuwe stadsstrand in Hoorn vorm te geven. Binnen het project zal cepezed een tweetal strandpaviljoens c.q. horecagelegenheden ontwerpen.
Het nieuwe stadsstrand is onderdeel van het plan de komende jaren de dijken tussen Hoorn en Amsterdam te versterken. In Hoorn komt hiervoor een extra grondlichaam voor de bestaande dijk in het Markermeer te liggen. Een deel van deze langgerekte nieuwe dijk krijgt gestalte als stadsstrand met een breedte van circa 100 meter en een kilometer lengte. Het strand wordt geschikt voor normaal strandgebruik maar zal ook ruimte bieden aan een wandel- en fietspad dat helemaal langs het water doorloopt tot aan Amsterdam. Door deze dijkversterking krijgt Hoorn er een bijzonder fenomeen bij.
De twee paviljoens worden door cepezed, in nauwe samenwerking met Sant en Co, architectonische en ecologisch zorgvuldig ingepast in het landschappelijk plan. Daarbij krijgt één paviljoen een permanent karakter; de ander wordt demontabel en verplaatsbaar.

Links klein
Rechts klein