vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

studie cepezed voor strandpaviljoens hoorn

De gemeente Hoorn heeft landschapsarchitectenbureau Sant en Co geselecteerd het nieuwe stadsstrand in Hoorn vorm te geven. Binnen dit project zal cepezed in nauwe samenwerking met Sant en Co studies doen voor de landschappelijke, ecologische en architectonische inpassing van een tweetal strandpaviljoens c.q. horecagelegenheden. Daarbij kan één paviljoen een permanent karakter krijgen terwijl de ander mogelijk demontabel en verplaatsbaar wordt.
Het nieuwe stadsstrand is onderdeel van het plan de komende jaren de dijken tussen Hoorn en Amsterdam te versterken. In Hoorn komt hiervoor een extra grondlichaam voor de bestaande dijk in het Markermeer te liggen. Een deel van deze langgerekte nieuwe dijk krijgt gestalte als stadsstrand met een breedte van circa 100 meter en een kilometer lengte. Het strand wordt geschikt voor normaal strandgebruik maar zal ook ruimte bieden aan een wandel- en fietspad dat helemaal langs het water doorloopt tot aan Amsterdam. Door deze dijkversterking krijgt Hoorn er een bijzonder fenomeen bij.

vorige pagina
volgende pagina