vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

medisch centrum alkmaar contracteert consortium nieuwbouw

architectenbureau cepezed en de ingenieursbureaus Deerns en ABT verzorgen in samenwerking met Cure+Care consultancy het total design voor de nieuwbouw van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). Na een intensief selectieproces heeft het ziekenhuis zijn voorkeur voor de combinatie van deze partijen boven acht andere consortia uitgesproken. Specifieke zorgkennis, de hoge kwaliteit van de architectuur, het innovatieve karakter van de voorstellen alsmede de grote ervaring met en heldere kijk op complexe vraagstukken en gebouwlogistiek hebben daarbij de doorslag gegeven. Donderdag 16 juni sloot het MCA het contract met het consortium, dat opereert onder de naam +ACDC, naar de beginletters van de deelnemende partners. De + in de naam duidt op de meerwaarde van de samenwerking boven de som der delen. De huidige voorzieningen van het MCA op de locatie Alkmaarderhout zijn aan vernieuwing toe. Omdat renovatie structurele nieuwbouw voor langere tijd onmogelijk maakt en nieuwbouw in één keer financieel niet haalbaar is, heeft de organisatie gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op een locatie in Heerhugowaard. De opdracht betreft een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) van zo’n 45.000 m2 dat gericht is op acute zorg, behandeling, verblijf en klinische diagnostiek. De oplevering van deze voorzieningen is gepland voor 2015, wat een hoge snelheid van proces en uitvoering noodzakelijk maakt. De functies die in eerste instantie achterblijven op de huidige locatie vinden naar verwachting in 2025 een onderkomen in aanvullende nieuwbouw op het nieuwe terrein. Tijdens iedere fase van het nieuwbouwproces blijven zowel de bedrijfsvoering als de hoogwaardige zorgverlening van het MCA gewaarborgd. Het Medisch Centrum Alkmaar zet bij de totstandkoming van de nieuwbouw in op waardevast ontwikkelen, onder meer door middel van een optimale flexibiliteit van het ontwerp. Daarnaast ziet het consortium zich voor de uitdaging gesteld de bedrijfsprocessen, de functionele en de logistieke indelingen alsook de fysieke en de virtuele infrastructuur van het RTIC in totale samenhang te ontwerpen. Daarbij streeft het naar een aangename beleving met veel uitzicht, daglicht, schaaldifferentiatie en een prettig binnenklimaat. cepezed heeft als architect binnen het consortium een naam betreft de snelle realisatie van grootschalige complexe projecten met strikte randvoorwaarden. Het bureau overschrijdt daarbij nooit budgetten en staat altijd voor inventieve, functionele en kostenefficiënte oplossingen. De gebouwen van cepezed hebben daarnaast standaard een grote mate van flexibiliteit. Ingenieursbureau Deerns fungeert als installatieadviseur en beschikt hiervoor over een afdeling Gezondheidszorg die al meer dan dertig jaar bestaat en al talloze realisaties van complexe zorg- en ziekenhuisprojecten op zijn naam heeft staan. Daarbij verzorgt het bedrijf vaak niet alleen de technische installaties, maar ook de complete medische inrichting. ABT neemt binnen het consortium het constructief ontwerp en de bouwfysica voor zijn rekening. Eerder al deed het bureau dit bij een brede waaier aan andere zorg- en ziekenhuisprojecten, waarbij het deze specialismen vanuit de eigen organisatie vaak heeft aangevuld met andere belangrijke ingenieursdisciplines. Cure+Care consultancy treedt op als adviseur, procesmanager en financieel bewaker. Het bureau beschikt over een schat aan kennis en ervaring betreft de ontwikkeling en het projectmanagement van zorgvastgoed en droeg al belangrijk bij aan de geslaagde realisatie van uiteenlopende ziekenhuisprojecten.
vorige pagina
volgende pagina