vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

bouw collectiecentrum nederland gestart

De bouw van het door cepezed ontworpen CollectieCentrum Nederland is deze week gestart. Op 2 mei is de kavel officieel door Gemeente Amersfoort overgedragen aan het Rijksmuseum dat formeel eigenaar is van de grond en het depotgebouw. De uitvoering is in handen van G&S-bouw, ULC Installatiegroep en Kropman Installatietechniek BV.
CollectieCentrum Nederland wordt een uniek gezamenlijk collectiegebouw voor museum Paleis het Loo, het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ruim 675.000 objecten - nu nog opgeslagen in diverse depots van de CC NL-partners - vinden vanaf eind 2020 onderdak in het ruim 30.000m² tellende depotcomplex.
Het nieuwe collectiecentrum is duurzaam (BREEAM-Outstanding) en levert optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid. Het CC NL krijgt ook een studiecentrum voor onderzoekers en studenten en gaat tevens de uitwisseling tussen de collecties bevorderen: musea kunnen er terecht voor bruiklenen.

vorige pagina
volgende pagina