vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed-ontwerp silo's amsterdam op expositie arcam

Het ontwerp dat cepezed in samenwerking met Lingotto en Onefarm maakte voor de drie waterzuiveringssilo's op het Zeeburgereiland in Amsterdam is van 6 juli tot 2 september te zien op een expositie over het project in architectuurcentrum Arcam. De betonnen cilinders zijn sinds 2006 buiten werking; in het voorjaar van 2017 schreef de Gemeente Amsterdam een prijsvraag uit voor de herontwikkeling met een programma bestaand uit ‘een creatieve mix van bijzondere functies van onder meer culturele, maatschappelijke, recreatieve, sportieve of educatieve aard’. Na de voorselectie vervaardigde het consortium van Lingotto, OneFarm en cepezed een plan voor een circulair en toekomstvaste herontwikkeling die de silo’s verankeren in de nieuwe woonbuurt eromheen. De kern van het plan behelst een verticale stadstuin. Het concept vormt een antwoord op de wereldwijd groeiende vraag naar goed, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel in de verdichte stedelijke omgeving. De vertical farm, een technologische ontwikkeling van OneFarm, is letterlijk een opeenstapeling van groenten en kruiden. Vertical farming vindt plaats in een afgesloten, strikt geconditioneerde omgeving. De gesloten volumes van de oorspronkelijke silo’s leveren daarvoor de perfecte condities. In de plint zich functies als werk- en winkelruimtes, bijeenkomstruimten en een koffie- en lunchbar. Het kennis- en informatiecentrum in de plint van de middelste silo geeft een kijk in de nieuwe wereld van vertical farming. De bekroning bestaat uit een drietal ronde opbouwvolumes die de landmarkfunctie van het complex versterken en ongekende uitzichten over Amsterdam en ommeland biedt. Het verhoogde maaiveld van de middelste toren bevat een windluw terras met bomen en een klein horecapaviljoen. De originele, gerenoveerde, luchtbruggen geven toegang tot het restaurant, een event space en health club in de ene toren of het Green Lab en Innovatiehub in de andere toren. Uiteenlopende duurzaamheidsmaatregelen hebben geresulteerd in een CO2-neutraal ontwerp met een BREEAM-Excellent score en een lage epc van 0.15 en dragen zo sterk bij aan de circulaire ambities van de Gemeente Amsterdam. Het maaiveld rondom de silo’s is meegenomen in de ontwikkeling. Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van Arcam.

vorige pagina
volgende pagina