vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

opening tentoonstelling tijdschrift utopia

Morgenmiddag opent om 16.00 uur op de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een tijdelijke tentoonstelling over het magazine Utopia. Dit tweemaandelijkse tijdschrift werd in de jaren '70 dóór en vóór studenten van de TU Delft uitgegeven. Medeoprichter van cepezed Jan Pesman was destijds vormgever en redacteur van het blad.
Gedurende de lange geschiedenis van de Faculteit Bouwkunde zijn er steeds weer momenten geweest dat de studenten uit genoegen of ongenoegen een tijdschrift zijn begonnen naast de officiële kanalen waarlangs berichten werden verspreid. Delftse School, Architectonische Studies en Oase zijn daar voorbeelden van. Tussen 1975 en 1978 werd door een aantal studenten, waaronder Jan Pesman, buiten de school om Utopia uitgegeven. Dit ‘tweemaandelijks tijdschrift voor wetenschappelijk amusement’, zoals de ondertitel luidt, is nadien echter in de vergetelheid geraakt en komt ook niet in de bibliotheken van de Technische Universiteit voor.
Medewerkers van de leerstoel Geschiedenis hebben het initiatief genomen een expositie te wijden aan het periodiek. Tot en met 7 december zijn in de corridor van de Afdeling Architectuur op de Faculteit Bouwkunde de tien verschenen nummers, de twee speciale nummers en historisch documentatiemateriaal te bewonderen.
vorige pagina
volgende pagina