vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

cepezed ontwerpt dsm-locatie delft

cepezed ontwerpt het masterplan en een nieuw laboratoriumgebouw voor het terrein van DSM in Delft. Het masterplan behelst onder meer een herindeling van de verkeersroutes alsmede een herschikking van functies en is voornamelijk gericht op het creëren van uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst en een optimaal efficiënt gebruik van de zone waarvoor een vergunning is verleend ten behoeve van bedrijvigheid in een hogere milieucategorie.

Het nieuwe labgebouw vervangt het huidige Beijerinck-laboratorium uit 1984, dat inmiddels te klein is, verouderd en niet meer aan de eisen en behoeften van deze tijd voldoet. De nieuwbouw bevat laboratoria in de categorie ML1 of hoger alsmede kantoren en vergaderruimten. Het krijgt een plaats in het verlengde van het Food Innovation Centre en Wetering-kantoor op de site, waarmee het lab functioneel nauw samenhangt en tevens fysiek verbonden zal zijn. Om synergie en kruisbestuiving te bevorderen, is een deel van de kantoren en vergaderruimten in het nieuwe gebouw straks tevens in gebruik bij externe partijen met een gerelateerd werkveld. Het laboratoriumgebouw is strak en compact van buiten, terwijl het binnen open en transparant is en een hoge mate van ruimtelijke differentiatie kent met elementen als atria, dubbele hoogten, diagonalen en een auditorium. Oplevering van het pand staat gepland voor eind 2014.

De herindeling en nieuwbouw maken deel uit van de ongeveer 100 miljoen euro tellende investering die de internationale speler op het gebied van Life Sciences en Material Sciences de komende jaren doet voor nieuwe R&D faciliteiten op de locaties Delft en Sittard-Geleen. Deze bieden straks onderdak aan ruim 700 mensen die werken aan innovatieve oplossingen op gebieden als energie & klimaat en voeding & gezondheid. De investering onderstreept niet alleen de band die DSM heeft met thuisland Nederland, maar heeft vanwege de samenwerking met kennisinstellingen, overheden en andere bedrijven ook een belangrijke impact op de versterking van de Nederlandse kenniseconomie.

vorige pagina
volgende pagina