menu sluiten

Shell-campus Kessler Park

bekijk

Shell-campus Kessler Park 

De voormalige Shell R&D-campus Kessler Park in Rijswijk is verworven door Kadans Science Partner. In nauwe samenwerking met Kadans vernieuwt cepezed het gebied tot een open, levendig en leefbaar stuk stad met gemengde functies.

 • opdrachtgever(s)
 • Kadans Science Partner
 • locatie
 • Rijswijk
 • gebruiker(s)
 • Kadans Science Partner
 • discipline(s)
 • cepezed
  cepezed projects

bedrijfsverzamelgebouw met 63.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak
Het plan dat we samen met Kadans hebben opgesteld, leidde tot enthousiasme bij zowel Shell als de gemeente en provincie. “Het plan van Kadans past het beste binnen de door de convenantpartners aangegeven visie en kaders en brengt de juiste ervaring in het exploiteren van dergelijke locaties”, aldus president-directeur Marjan van Loon van Shell. Shell heeft meer dan 50 jaar onderzoekshistorie op het park en wil deze op een goede manier afsluiten.

De campus heeft ruim 63.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak aan kantoren en bedrijfsruimtes. Ongeveer de helft daarvan is in de nieuwe plannen bestemd voor zowel start-ups, volwassen ondernemingen als kennisinstellingen. Met onder meer gedeelde functies als een restaurant en vergaderruimtes worden verschillende panden geschikt gemaakt als bedrijfsverzamelgebouw.

veel mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen
TNO heeft momenteel al een innovatiecentrum voor energie en duurzaamheid op de campus gevestigd; dat past prima binnen de visie gericht op innovatie en kennisdeling. Een deel van de bestaande kantoorgebouwen wordt verder omgevormd tot diverse typen woningen.

De Shell-campus biedt veel mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkelingen. Zo ligt het gebied gunstig naast station Rijswijk en op de kennisintensieve as Den Haag-Delft-Rotterdam. Ook bevat het gebied een riante, dubbellaagse parkeerkelder. De Shell-campus heeft bovendien een sterke stedenbouwkundige structuur en een hoge bouwkundige kwaliteit. Ook het afwerkingsniveau en de staat van onderhoud zijn uitstekend.

campus betrekken bij de stad
De transformatie verloopt in verschillende fasen. De eerste daarvan is gericht op het betrekken van de campus bij de stad. Daarvoor worden onder meer de verscholen binnentuinen toegankelijk gemaakt en nieuwe routes door het gebied aangelegd.

cepezed maakte voor Kadans ook de ontwerpen van onderzoeksgebouw The Accelerator op het Utrecht Science Park en het Plus Ultra-gebouw op het Bio Science Park in Leiden.

partners

 • stedenbouw: studio hartzema
 • constructies: pieters bouwtechniek
 • herziening bestemmingsplan: cepezedprojects