vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

het werk van cepezed - in detail

cepezed heeft de afgelopen decennia naam gemaakt met een transparante, duurzame en technisch vooruitstrevende architectuur die opvallend bruikbaar en humaan is. een ongekunstelde vormgeving, een sobere maar stijlvolle materialisatie en een zorgvuldige detaillering zijn in het oeuvre even kenmerkend als de integratie van ruimtelijke en bouwtechnische aspecten. ook het ontwerp- en bouwproces zijn bij cepezed geïntegreerd: het gebruik van geprefabriceerde componenten en de toepassing van industriële bouwmethodieken staan garant voor een optimale afstemming van ontwerp en realisatie, waarbij tijd, kwaliteit en kosten nauwkeurig gepland en beheerst worden. 

in detail documenteert een groot aantal kenmerkende projecten en behandelt uitvoerig de verschillende aspecten van productontwikkeling, bouwproces en architectuur.   

De publicatie is ook online te vinden op issuu.com en verkrijgbaar via nai010.

vorige pagina
volgende pagina