vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

haga ziekenhuis

Het HagaZiekenhuis in Den Haag bevindt zich net als veel andere Nederlandse ziekenhuizen in een turbulente periode waarin zowel de organisatie, financiering, systemen als samenwerkingen in rap tempo veranderen. De ontwikkelingen brengen tevens veranderde en veranderende ruimtelijke behoeften met zich mee, waarvoor de organisatie een ingrijpend vernieuwbouwproces is gestart. In een team met Cure+Care consultancy, de ingenieursbureaus Deerns en ABT, interieurarchitect Fokkema & Partners en specialist op het gebied van Healing Environment Studio DVO werkte cepezed samen met Strukton Bouw, Strukton Worksphere en Hurks van der Linden aan een ontwerp voor uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van het ziekenhuis. De nieuwbouw beslaat ruim 32.000 m2  en bevat onder meer hightech operatiekamers, een kinderziekenhuis, geboortehotel, Ronald McDonaldhuis en een personeelsgarage. Voor 24.000 m2 bestaande bouw is een herindeling en doordachte aansluiting op de nieuwbouw bedacht. De hoofdopzet van de nieuwbouw dient drie hoofddoelen: een optimale efficiëntie, functionaliteit en flexibiliteit in het dagelijks gebruik, een maximale ruimtelijke beleving en verblijfswaarde en een snelle bouwbaarheid die minimale overlast met zich meebrengt. Het ontwerp constitueert een kamstructuur deels gevormd door een langgerekt volume evenwijdig aan de bestaande bouw en deels gevormd door vijf kortere bouwbeuken haaks daarop.

De nieuwbouw biedt voor een belangrijk deel onderdak aan het nieuwe kinderziekenhuis, dat daarmee een goed herkenbaar en geheel eigen karakter binnen het totaalcomplex van het vernieuwde HagaZiekenhuis krijgt. Het nieuwe kinderziekenhuis is grotendeels gehuisvest in de vijf korte beuken haaks op het hoofdgebouw en het langgerekte volume met de OK’s. De beuken hebben een kenmerkende, horizontaal gelede gevel met een open, lichte en transparante uitstraling, terwijl de verdeling van het programma over deze relatief verfijnde structuur het kinderziekenhuis een aangename kleinschaligheid geeft die ook bijdraagt aan een veilig gevoel bij de patiëntjes. Dezelfde kleinschaligheid en verfijning van de hoofdstructuur draagt ook bij aan een zachte en graduele overgang van het omringend gebied naar het vernieuwde HagaZiekenhuis. In het bouwdeel dat de rug van de kam vormt, zijn tussen het nieuwe kinderziekenhuis en de bestaande bouw in onder meer de operatiekamers ondergebracht. Tussen de rug en de tanden van de kamstructuur is een transparante zone met atria en vides voorzien die de beide bouwzones zowel scheidt als verbindt en tevens belangrijk bijdraagt aan de inval van daglicht alsmede de ervaring van lucht en ruimte in het gebouw. Ook een binnenstraat tussen de nieuwe en bestaande bouw in heeft met betrekking tot deze aspecten een belangrijke functie. Het ontwerp scoorde de hoogste waarde op het onderdeel healing environment en werd tevens zeer goed beoordeeld op dimensies als de logistieke indeling, de oriëntatie binnen het gebouw, het uitzicht en de verblijfskwaliteit.
den haag / nederland

vorige pagina
volgende pagina