vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

woonhuis schutterstraat

Op een vrijgekomen locatie in de binnenstad van Delft was een strook gereserveerd voor rijhuizen naar eigen ontwerp. De eenheid van het blok werd gegarandeerd door aan de verschillende architecten een aantal vormregels ten aanzien van rooilijn, gevelhoogte, kleur en materiaal van het belangrijkste gevelvlak etc. op te leggen. Vergeleken met de overige ontwerpen in het blok is het door cepezed ontworpen huis van een provocerende eenvoud. De plattegrond wordt door een dwarsgeplaatste stalen steektrap in een straat- en een tuinzone verdeeld. De straatzone bevat de utilitaire ruimtes (berging, keuken, badkamer), de tuinzijde de woonruimtes (studeerkamer, woonkamer, slaapkamer). Boven de trap is een daklicht aangebracht. Door de uitvoering van het werk geheel in eigen hand gehouden, kon de bouwtijd worden beperkt tot drie maanden.
delft / nederland

vorige pagina
volgende pagina