vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

jaarbeurs utrecht

Het Jaarbeurscomplex in het centrum van Utrecht ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het beurscomplex wordt hierbij verduurzaamd, flexibeler inzetbaar en bovenal verbetert de verblijfs- en belevingswaarde. Een belangrijke eerste stap is het realiseren van de Jaarbeurs Passage – het nieuwe entreegebied en een belangrijke schakel tussen zowel de verschillende hallen onderling als tussen het Jaarbeurscomplex en de stad. cepezed won de architectencompetitie voor de passage met een visie vooral gericht op het realiseren van alle ambities hiervoor met één heldere, eenduidige en organiserende ingreep: een binnenpassage die zowel het aanzicht en de verblijfskwaliteit sterk verbetert als de fijnmazige afwikkeling structureert van de complexe verkeerscirculatie, inclusief stijgpunten, entrees en beveiligingszoneringen. In latere stadia van de herontwikkeling laat het ontwerp bovendien de mogelijkheid verschillende delen van het complex gefaseerd aan te pakken. De binnenpassage vormt zo een backbone binnen het complex. De basis bestaat uit stalen rekconstructies in langsrichting geplaatst tegen de bestaande hallen noord en zuid met daartussen een overkapping. De rekconstructies bevatten onder meer uiteenlopende faciliteiten en bieden de mogelijkheid om de achterliggende hallen separaat te vervangen of verbouwen. Een verhoogde brugconstructie door de hele passage brengt een scheiding aan tussen bezoekers en passanten en is onderdeel van een groter masterplan met een keten van publieke ruimten. Boven de brug zijn op zeven meter hoogte een aantal groene pleinen geprojecteerd die de congresvoorzieningen aan de noord- en zuidzijde koppelen. Tussen de rekconstructies is een maximaal transparant dak met een lichte stalen constructie en een invulling van ETFE ontworpen. De groene pleinen worden niet overkapt en hebben het karakter van buitenruimten. cepezeds ontwerpvisie vormt niet het eindbeeld, maar het vertrekpunt voor het ontwerpproces dat op basis van intensief overleg met alle stakeholders van de Jaarbeurs wordt opgestart.

utrecht / nederland

opdrachtgever
jaarbeurs

vorige pagina
volgende pagina