vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

rijkskantoor de knoop

De Knoopkazerne in het centrum van Utrecht stamt uit 1989 en deed decennia dienst als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. Nu is het gebouw ingrijpend getransformeerd tot gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor de rijksoverheid.
cepezed vervaardigde het architectonisch ontwerp voor de transformatie. Het bureau doet dit in opdracht van het consortium R Creators met daarin Strukton, Ballast Nedam en Facilicom, de opdrachtnemer van de DBFMO-opdracht met een exploitatieduur van 20 jaar. Fokkema & Partners Architecten was betrokken voor het interieur van het nieuwe complex en Rijnboutt voor het onderdeel stedenbouw.
Het oorspronkelijke complex kenmerkte zich door een geprononceerde schakering van volumes met variërende hoogten en verdiepingsafmetingen alsook meanderende gevels met een rookglazen zonwering. In de herontwikkeling ontworpen door cepezed zijn ingrijpende aanpassingen gecombineerd met gedeeltelijke sloop, nieuwbouwuitbreiding en een volledig nieuwe stedelijke inbedding over meerdere hoogteniveaus. Een transparante en dubbelhoge plint bevat algemene functies als de entreezone, een café, restaurant en aanlandwerkplekken. De bestaande bouw van twaalf verdiepingen behuist alle kantoorfuncties, waarbij de kenmerkende achthoekige betonkolommen vol in het zicht zijn gelaten. Verwijdering van de vele binnenwanden heeft geresulteerd in meer licht, lucht, openheid en transparantie. Speciaal voor het project geëngineerde hybride plafondeilanden in de bestaande bouw maken dat daar geen verlaagde plafonds meer nodig zijn en ondanks de beperkte verdiepingshoogte toch maximale ruimtelijkheid bestaat. Het vergadercentrum bevindt zich in een uitbreiding met acht hoge verdiepingen. De nieuwe en bestaande bouw verenigen zich in een transparant atrium en een transportzone met liften en trappen.
In het vergadercentrum bevinden zich aan en in open verbinding met het atrium pauzepleinen en gastwerkplekken. Voor rust zijn de vergaderzalen juist meer van het atrium afgekeerd. Het complex heeft een strakke huid met een verticale geleding die de verschillende onderdelen samenbindt tot één geheel. Inhammen in de oorspronkelijke gebouwcontour vormen hierdoor vides die bijdragen aan de interne ruimtelijke kwaliteit.
Duurzaamheid heeft veel aandacht gekregen en is onder meer gerealiseerd middels een optimaal hergebruik van de bestaande bouw, een hoge mate van flexibiliteit en bijvoorbeeld de toepassing van triple glas, gekeurde materialen en een deels groen dak. Een groot oppervlak aan zonnepanelen, gebruik van de cumulatieve massa van de bestaande betonbouw en een energiesysteem gebaseerd op recirculatie en warmteterugwinning zijn net als automatische aanwezigheidsdetectie voor het licht en CO2-meting voor de klimatisering belangrijke andere aspecten.

utrecht / nederland

opdrachtgever
r creators (consortium van strukton, ballast nedam en facilicom)

vorige pagina
volgende pagina