vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

gemeentehuis westland

Gemeente Westland is in 2004 ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. Met de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis Westland in Naaldwijk zijn de gemeentelijke diensten, voorheen verspreid over de voormalige gemeenten, eindelijk ook centraal ondergebracht voor efficiëntie en een doelmatige gastvrije dienstverlening. Het gemeentehuis aan de Verdilaan functioneert als publieks- en bestuurscentrum. Het gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad huisvest het ambtenarenapparaat. Het project is gerealiseerd binnen een DBFMO-contract. De gebouwen zijn ontworpen op een reeks thema’s als representativiteit, ruimtelijke kwaliteit, doelmatigheid, flexibiliteit, comfort en duurzaamheid. Voor de architectuur is voor beide locaties uitgegaan van ‘de kas’ als metafoor, passend bij het Westland.

Het publieks- en bestuurscentrum aan de Verdilaan heeft het karakter van een ’huis van de samenleving’. Het is een open en toegankelijk gebouw met een representatief aanzien dat ruimte biedt aan het bestuur, de gemeentelijke organisatie én de Westlandse samenleving en zo ook ruimte biedt voor initiatieven, bijeenkomsten en evenementen. Het gebouw beslaat een langgerekt, rechthoekig volume. Aan de achterzijde hiervan is een generieke beuk die over de drie verdiepingen plek biedt aan publieke spreekkamers, de restaurantkeuken, kantoren en het historisch archief met bijbehorende leeszaal. Vóór de generieke beuk ligt het grote, transparante en uitnodigende atrium, met op de begane grond aan een zijde de publieksontvangst en aan de andere zijde de representatieve ontvangst en het restaurant. Middenin het atrium is een ruim gedimensioneerd ‘bestuursmeubel’ gepositioneerd. Dit heeft afgeronde koppen, extra hoge verdiepingen en een schil van glas en houten lamellen. Op de begane grond bevat het gedeelde functies van het bestuurlijk apparaat als de commissiekamers en het vergadercentrum. Op de verdieping liggen onder meer de raadzaal, de B&W-kamer en de fractiekamers.

De transparante gevel van het atrium maakt dat vanaf de straat direct zicht op de bestuursfuncties bestaat. De grote mate van inzichtelijkheid en transparantie werkt uitnodigend en door de lichte en warme uitstraling is het er fijn werken. De raadzaal is van formaat en veel ruimten zijn multifunctioneel bruikbaar. Zo zorgen mobiele wanden voor maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid. De commissiekamers zijn overdag bruikbaar als vergaderzalen. Wanneer de wanden geheel opengevouwen zijn, ontstaat een grote open ruimte voor persconferenties, feesten, trouwerijen, tentoonstellingen en grote bijeenkomsten. De materialisatie is typisch Westlands: elementen als plantenbedden op het omliggend terrein verwijzen net als het gebruik van glas en hout naar de kassen van ‘de glazen stad’. Het meubilair is uitgevoerd in de kleuren uit het Westlandse gemeentelogo.

Het gebouw is CO2-neutraal. De energievraag is sterk beperkt middels een reeks aan moderne techniek- en materiaaltoepassingen. De energie die toch benodigd is, wordt grotendeels duurzaam verkregen met behulp van (deels thermische) pv-panelen. Phase Change Materials vormen een buffer voor warmte- en koude-opslag. Daglicht is alom aanwezig en dringt diep door de gebouwen in. De toegepaste materialen zijn duurzaam geproduceerd, robuust en onderhoudsarm. Duurzaamheid is ook bereikt door de methodiek van industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD), die onder meer maakt dat de realisatie met een minimum aan materialen zo schoon en efficiënt mogelijk tot stand komt. Een flexibel gebruik en optimale mogelijkheden tot recycling en hergebruik van componenten staan in de methodiek eveneens centraal.

naaldwijk / nederland

opdrachtgever
gemeente westland

vorige pagina
volgende pagina