vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

gemeentehuis woerden

Radicale vernieuwing van het gemeentehuis Woerden en het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. De oude huisvesting verkeerde in slechte bouwkundige en bouwfysische staat, verbruikte daardoor veel energie en was klimatologisch oncomfortabel. Daarnaast was het complex te groot voor de huidige manier van werken en had het belevings- en functionaliteitsgebreken. De revitalisatie door cepezed en cepezedinterieur was gericht op een combinatie van inkrimping, modernisering en verduurzaming. Na realisatie is het gemeentehuis een licht en ruimtelijk gebouw met een A+++ label.

Voor een compacter en eenduidiger geheel zijn verschillende bouwdelen van het jaren ’80 ensemble gesloopt en zijn doelgericht beperkte delen nieuwbouw toegevoegd. Uiteindelijk is het vloeroppervlak teruggebracht van zo’n 14.000 tot 8.000 m2. Openheid, ruimtelijke beleving en verbinding zijn centrale thema’s van de revitalisatie. Zo is het gebouw voorzien van aangebouwde, volledig transparante videstroken die licht, lucht en ruimtelijkheid inbrengen, sterk bijdragen aan de interne fysieke en visuele interactie en bovendien integraal deel uitmaken van het klimaatconcept. De traditionele cellenstructuur is geheel doorbroken en vervangen door grote open vloervelden en transparante ruimten. Grote glasdelen in de nieuwe gevels zorgen voor een sterke verbinding met het groen buiten. 

Het interieur is gebaseerd op Het Nieuwe Werken. Het is multifunctioneel, flexibel, heeft uiteenlopende typen werkplekken en is belangrijk gericht op samenwerken. Bijzonder is dat zelfs de burgemeester en wethouders geen eigen vaste werkplek meer hebben. Qua toon en sfeer is het interieur geënt op het kenmerkende, groene cope-landschap rondom Woerden. Ook andere elementen onderstrepen de identiteit van de gemeente. Zo zijn op privacyfolies historische prenten afgebeeld en heeft de raadzaal een grote kroonluchter gevormd naar de historische vestingwallen.

Het nieuwe gemeentehuis heeft energielabel A+++, het één na hoogst haalbare. Energetisch heeft het daarmee een sprong van meer dan zes stappen gemaakt. Daarvoor is onder meer de gevel hoogisolerend uitgevoerd en is het gebouw toegerust met een warmte-koudeopslag en een groot oppervlak aan zonnepanelen. De verwijderde en gestripte bouwdelen zijn duurzaam en circulair gesloopt; alle vrijgekomen materiaal zijn streng gescheiden afgevoerd en maar liefst 98% ervan wordt via een gecertificeerd verwerker hergebruikt.   

Tot slot is de revitalisatie budgetneutraal tot stand gekomen; inclusief de kapitaallasten voor alle verbouwingen zijn de totale exploitatiekosten voor het vernieuwde gemeentehuis gelijk gebleven aan die voor het oude. Dit onder meer door de verkleining van het vloeroppervlak en de sterke beperking van de energie- en onderhoudskosten.  

woerden / nederland

opdrachtgever
gemeente woerden

vorige pagina
volgende pagina