vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

school vol energie

Consortium “Het Schoolvoorbeeld” is één van de koplopers in het programma School vol Energie. Dit programma wordt uitgevoerd door Platform 31 en is onderdeel van het innovatieprogramma Energiesprong. Het richt zich op het energieneutraal maken van de grote voorraad verouderde (basis)schoolgebouwen in Nederland. Dit betreffen veelal naoorlogse systeembouwscholen met een slecht isolerende gebouwschil, sterk verouderde installaties en achterstallig onderhoud. De gebouwen kennen een slechtbinnenklimaat de hoge exploitatiekosten en een reservering voor renovatie is (meestal) niet aanwezig.

Een bestaande basisschool in de Rotterdam dient als voorbeeldcasus in dit programma. Het gaat om een geschakelde MuWi H-school met alle bovengenoemde problematieken.

Door een viertal consortia wordt op dit moment gewerkt aan een generieke en gestandaardiseerde oplossing, gebaseerd op een Nul-op-de-Meter renovatie. De renovatie wordt gefinancierd uit de besparing op toekomstige energiekosten. De uitgangspunten zijn (1) een energieneutraal gebouw, (2) een gezond binnenmilieu met minimaal Frisse Scholen klasse B, (3) een positieve businesscase ten opzichte van huidige renovatie- en exploitatiekosten en (4) een renovatie binnen vier weken.

Voor deze renovatie heeft “Het Schoolvoorbeeld” een gestandaardiseerd product ontwikkeld bestaande uit geprefabriceerde actieve- en passieve gebouwelementen. Het product bestaat uit o.a. gevelelementen waarin de regeltechniek en installatiecomponenten zijn geïntegreerd die nodig zijn voor het klimatiseren van de achtergelegen klaslokalen. Denk hierbij aan o.a. CO2-gestuurde luchttoevoer, daglichtregeling en verwarming/koeling. Daarnaast is voorzien in hoog isolerende dakelementen met o.a. PV-cellen en centraal geplaatste installatie unit die o.a. warmte en koude terugwinnen.

Voor de voorbeeldcasus heeft het consortium eveneens gekozen voor gedeeltelijke nieuwbouw. De motivatie daarvoor is dat de school uit twee geschakelde H volumes bestaat en daardoor een relatief groot geveloppervlak heeft. Door er een compact, rechthoekig volume van te maken wordt het geveloppervlak verkleind en neemt de duurzaamheid, het overzicht en de sociale veiligheid toe.

Door gebruik te maken van geprefabriceerde elementen en alle techniek in de buitenschil te concentreren vindt de renovatie zeer snel en met minimale overlast voor de school plaats. Met een financiering uit vermeden energiekosten wordt een gezonde, duurzame en toekomstbestendige onderwijsomgeving gecreëerd. Hierbij staat onderwijs centraal en wordt de gebruiker niet gehinderd door verouderd vastgoed.

“Het Schoolvoorbeeld” is een consortium van projectontwikkelaar cepezedprojects en BouwmeesterPro i.c.m. architectenbureau cepezed, DGMR adviseurs, Nelissen Ingenieursbureau en IMd Raadgevende Ingenieurs. De pilotfase loopt nog; voor ambitieuze schoolbesturen is het mogelijk om met hun schoolgebouw mee te doen aan het programma “School vol Energie”.

vorige pagina
volgende pagina