Links klein
Engels Mail
Rechts klein

rijksinspectieterminal maasvlakte 2

cepezed ontwerpt, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, de uitbreiding van de Douane Haven Rotterdam locatie Maasvlakte. Voor gebruikers Belastingdienst en Douane is de uitbreiding van deze Rijksinspectieterminal (RIT) erop gericht het toenemende goederenvolume in de Rotterdamse haven het hoofd te bieden.

Op de locatie wordt een tweetal nieuwe bouwvolumes toegevoegd; een Douane Controle Loods (DCL) direct aan de bestaande bebouwing en een separate hal verderop op het terrein voor de huisvesting van een hondentrainingscentrum en een wereldwijd uniek praktijktrainingscentrum. In dit laatste centrum worden voor inspecteurs, douanemedewerkers en begeleidingsspeurhonden verschillende praktijksituaties een-op-een nagebouwd en voorzien van state-of-the-art opleidingstechnieken. Zowel de loods als de hal hebben een stalen gevelbeplating met horizontaal damwandprofiel in grafietzwart waardoor zij sterk en tegelijkertijd rustig contrasteren met de bestaande grijs en groene laag- en hoogbouw in een verder grijze omgeving. Voor de gevelbekleding ontwikkelde cepezed in voorgaande projecten een prefab verlijmd hoekprofiel om een blijvend strak doorlopend gevelbeeld te creëren, deze hoekoplossing is ook bij de RIT toegepast. De Douane Controle Loods krijgt tien laad- en losdocks en een ruime interne capaciteit voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. De hal voor praktijk- en hondentraining krijgt over de volle lengte een doorlopende lichtstraat en is gedeeltelijk achter een omringende groene dijk gesitueerd als geluidsbarrière voor de dieren. Zowel het trainingscentrum als de DCL hebben een in zones verdeelde inrichting die oplossing biedt voor de complexe interne organisatie van goederenstromen, inspectiewerkzaamheden en veiligheidseisen voor mens en dier. Het integrale ontwerpteam met onder meer Hosper landschapsarchitectuur heeft ook het complexe weefsel van logistieke stromen op het terrein herontworpen. Tijdens de uitvoering van het gehele project gaan de bestaande inspectiewerkzaamheden conform de eisen van de Douane op dezelfde wijze door.

Ingebruikname van de RIT staat gepland voor eind 2017 en biedt de Belastingdienst en Douane de mogelijkheid om op één plaats intensief samen te werken met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo ontstaat een ‘one stop shop’ waar controles door deze verschillende diensten gecombineerd plaatsvinden.

rotterdam / nederland

opdrachtgever
rijksvastgoedbedrijf

Links klein
Rechts klein