vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

gemeentekantoor westland

Gemeente Westland is in 2004 ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. Met de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis Westland in Naaldwijk zijn de gemeentelijke diensten, voorheen verspreid over de voormalige gemeenten, eindelijk ook centraal ondergebracht voor efficiëntie en een doelmatige gastvrije dienstverlening. Het gemeentehuis aan de Verdilaan functioneert als publieks- en bestuurscentrum. Het gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad huisvest het ambtenarenapparaat. Het project is gerealiseerd binnen een DBFMO-contract. De gebouwen zijn ontworpen op een reeks thema’s als representativiteit, ruimtelijke kwaliteit, doelmatigheid, flexibiliteit, comfort en duurzaamheid. Voor de architectuur is voor beide locaties uitgegaan van ‘de kas’ als metafoor, passend bij het Westland. 

Het gemeentekantoor voor medewerkers op de Laan van de Glazen Stad is zakelijk vanbuiten en vanbinnen ruimtelijk, uitnodigend en representatief. Dit gebouw bestaat uit twee kantoorbeuken met centraal daartussen een hoog, licht en groen ingericht atrium. Het atrium bevat onder meer de receptie en het restaurant en heeft een sterke visuele relatie met het entreeplein. Met loopbruggen aansluitend op de verdiepingen zijn in het atrium verschillende eilanden opgenomen, die deel uit van de verkeersroutes tussen de twee vrij indeelbare beuken. Op de eilanden bevinden zich zitjes en koffiepunten; het is hier waar de medewerkers het weekend bespreken of bijvoorbeeld taart eten op een verjaardag. De eilanden dragen zo niet alleen bij aan de ruimtelijke diversiteit maar ook in het stimuleren van ontmoeting, interactie en sociale cohesie.

Het gemeentekantoor biedt een eigentijdse werkomgeving met verschillende soorten plekken en veel mogelijkheden tot ontmoeten en kennisdelen. Op de begane grond liggen algemene functies als de project-, vergader- en instructieruimten, de expeditie en de technische ruimten. De verdiepingen kennen verschillende typen werkplekken in zowel open, halfopen als meer besloten zones. Deze zijn gearrangeerd in een graduele schakering van rust, ruis en rumoer. Langs de gevels liggen de rustiger, meer besloten werkruimten en langs het atrium de plekken voor overleg en samenwerken. In uitstraling is het gemeentekantoor zowel zakelijk en professioneel als sfeervol en geborgen. Net als in het publieks- en bestuurscentrum is het kleurgebruik van de interieurelementen geënt op de kleuren in het logo van Westland. Als identiteitsversterkend element zijn in verschillende ruimten bovendien wandgrote fotoprints met typisch Westlandse taferelen toegepast.

Het gebouw is CO2-neutraal. De energievraag is sterk beperkt middels een reeks aan moderne techniek- en materiaaltoepassingen. De energie die toch benodigd is, wordt grotendeels duurzaam verkregen met behulp van (deels thermische) pv-panelen. Phase Change Materials vormen een buffer voor warmte- en koude-opslag. Daglicht is alom aanwezig en dringt diep door de gebouwen in. Prominent gepositioneerde open trappen stimuleren hun eigen gebruik en daarmee een gezond gebouwgebruik. De toegepaste materialen zijn duurzaam geproduceerd, robuust en onderhoudsarm. Duurzaamheid is ook bereikt door de methodiek van industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD), die onder meer maakt dat de realisatie met een minimum aan materialen zo schoon en efficiënt mogelijk tot stand komt. Een flexibel gebruik en optimale mogelijkheden tot recycling en hergebruik van componenten staan in de methodiek eveneens centraal.

naaldwijk / nederland

opdrachtgever
gemeente westland

vorige pagina
volgende pagina