vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

stadsarchief - depot amsterdam noord

Het Stadsarchief - De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam kampt met gebrek aan archiefopslagruimte. De Gemeente Amsterdam gaf daarom opdracht een nieuwe, aanvullende archiefbewaarplaats te realiseren voor documenten daterend van na 1811. Middels een Europese aanbestedingsprocedure is BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de design, build & maintain-opdracht, in samenwerking met cepezed voor het architectonische ontwerp en cepezedinterieur voor het interieurontwerp.

Het nieuwe vier lagen tellende Depot Amsterdam Nooord verrijst op het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam-Noord op de hoek van de Tt. Vasumweg en de Internetstraat. Het 2.665 m² grote nieuwbouwvolume vult nagenoeg de hele kavel op een smalle afgesloten patio aan de achterzijde na. Ontsloten middels een zwaar hek vanaf de Internetstraat fungeert de patio als eerste beveiligingsschil van het complex, parkeerplaats voor personeel en bezoekers en toegang tot de expeditie.
Spil van de expeditie vormt het truckdock; een inpandige ruimte waar de elektrische autootjes van het Stadsarchief veilig en droog kunnen laden en lossen. Het dock vormt een centraal punt in de gebouwindeling die geoptimaliseerd is voor een efficiënt werkproces en de strikte beveiligingsgrenzen. Om het dock zijn de personeelskantine, kantoorruimte en de diverse ondersteunende functies gesitueerd. Glazen puien scheiden alle ruimten met behoud van transparantie en lange zichtlijnen.
Na de truckdock worden binnenkomende archiefmaterialen in de intakeruimte gescheiden in een zogenaamde vuile en schone stroom. In de vuile ruimten worden materialen gereinigd en zo nodig in quarantaine gezet. Schone archiefmaterialen gaan naar de registratieruimte of indien al geregistreerd direct door naar de depots. Die zijn ontsloten middels een ruime centraal gelegen verkeerszone, voorzien van een lift en trappenhuizen.
De depotruimten, voor ruim 45 strekkende kilometer aan archiefplanken, zijn logisch en overzichtelijk ingedeeld en per niveau afzonderlijk benaderbaar. Voor de beste archiveringsomstandigheden en energiebesparing vindt de klimatisering plaats volgens het zo geheten Scandinavisch model.

Door de geheel vlakke antracietkleurige gevelbeplating krijgt het gebouw een stoer en robuust aanzicht. Zorgvuldige detaillering draagt sterk bij aan het hoogwaardige uiterlijk. De brede strook PV-panelen aan de gevel is lichtgrijs uitgevoerd voor een ton-sur-ton-effect.

Het project zet in op minimaal materiaalgebruik evenals hoge een duurzaamheid en beheers- en onderhoudsefficiëntie. De toepassing van geprefabriceerde componenten met standaard systeemmaten borgt een schone en snelle assemblage met eventuele de mogelijkheid voor de- en remontage. Deze door cepezed veelvuldige gebruikte bouwmethodiek sluit naadloos aan bij de ambities van de Gemeente Amsterdam om bij te dragen aan de circulaire economie.

Een totaal van 1.644 m² aan pv -panelen op gevel en dak voorziet ruimschoots in de eigen energiebehoefte van het ‘nul-op-de-meter’ archiefgebouw, en met een epc van 0. Het stroomsurplus wordt aan het net terug geleverd. De voornoemde patio heeft een groene inrichting met grasstenen en beplanting alsook een waterretentie van ruim 150m² voor het overtollige regenwater. De oplevering van het op duurzaamheid en circulariteit geënte depotgebouw vindt medio 2019 plaats.  

amsterdam / nederland

opdrachtgever
bam bouw & techniek (d&b-contract)

vorige pagina
volgende pagina