vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

silo's zeeburgereiland

De drie markante waterzuiveringssilo’s op Zeeburgereiland te Amsterdam werden in 2006 buiten werking gezet. De kloeke betonnen cilindervormige bouwwerken staan te midden van de Sportheldenbuurt, een buurt die momenteel in opkomst is en waar ruim 2.500 woningen zijn gebouwd. Voorjaar 2017 schreef de Gemeente Amsterdam een prijsvraag uit voor de herontwikkeling van de silo’s. De ambitie is dat in de silo’s een programma met een gemengd karakter wordt gerealiseerd met ‘een creatieve mix van bijzondere functies van onder meer culturele, maatschappelijke, recreatieve, sportieve of educatieve aard’. Na de voorselectie vervaardigde het consortium van Lingotto, OneFarm en cepezed een plan voor een circulair en toekomstvaste herontwikkeling die de silo’s verankeren in de nieuwe woonbuurt. De kern van het plan behelst een verticale stadstuin. Het concept vormt een antwoord op de wereldwijd groeiende vraag naar goed, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel in de verdichte stedelijke omgeving. De vertical farm, een technologische ontwikkeling van OneFarm, is letterlijk een opeenstapeling van groenten en kruiden. Vertical farming vindt plaats in een afgesloten, strikt geconditioneerde omgeving. De gesloten volumes van de oorspronkelijke silo’s leveren daarvoor de perfecte condities. Geworteld in Sportheldenbuurt kent het ruimtelijke en programmatische concept van de silo’s wortels, de kern of stam en de kroon. In de plint, de wortels, bevinden zich functies als werk- en winkelruimtes, bijeenkomstruimten en een koffie- en lunchbar. Het kennis- en informatiecentrum in de plint van de middelste silo geeft een kijk in de nieuwe wereld van vertical farming. Het leeuwendeel van de silo’s wordt benut voor productieruimten van de vertical farm. De bekroning van de silo’s bestaat uit een drietal ronde opbouwvolumes die de landmarkfunctie van het complex versterken en ongekende uitzichten over Amsterdam en ommeland biedt. Het verhoogde maaiveld van de middelste toren bevat een windluw terras met bomen en een kleine horecapaviljoen. De originele, gerenoveerde, luchtbruggen geven toegang naar het restaurant, event space en health club in de ene toren of het Green Lab en Innovatiehub in de andere toren. Bezoekers en werknemers gebruiken het oorspronkelijk monumentale trappenhuis of de daaraan gekoppelde nieuwe glazen lift. De maat en schaal van de silo’s en het kenmerkende rauwe beton blijven zichtbaar. Klimop verzacht het gevelbeeld en past in het groene concept van de silo’s. Ook constructief blijven de silo’s vrijwel onaangetast; met een flexibel inbouwsysteem worden bouwkundige aanpassingen tot een minimum beperkt. Ook de drie volumes op de silo’s zijn constructief volledig ontkoppeld, prefab en aanpasbaar. De vloeren en gevelconstructies zijn volledig opgetrokken uit hout. De sedumdaken van de buitenste opbouwvolumes zijn voorzien van pv-panelen, evenals de overgangsringen tussen de silo’s en kronen. Deze en meer duurzaamheidsmaatregelen resulteren in een CO2-neutraal ontwerp met een BREEAM-Excellent score en een lage epc van 0.15 en dragen zo sterk bij aan de circulaire ambities van de Gemeente Amsterdam. Het maaiveld rondom de silo’s is meegenomen in de ontwikkeling. Het groene plein maakt een verbinding tussen de reeds bestaande Zeeburgertuin, een op Zeeburgereiland breed gedragen buurttuin. Het plein laat de plintfuncties van de silo’s tot hun recht komen en biedt ruimte om het gebouw te benaderen en er omheen te lopen.

amsterdam

opdrachtgever
lingotto

vorige pagina
volgende pagina