vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

koning willem 1 college

Het Koning Willem I College (KW1C) is een ROC met twee locaties in Den Bosch. De technische afdelingen zijn gevestigd op een campus aan de Onderwijsboulevard. Deze is opgebouwd uit een combinatie van introverte, deels losstaande gebouwen zonder eenduidig gezicht naar de omgeving of representatieve hoofdentree. Ook wordt het complex ervaren als een doolhof, is er is weinig onderling contact tussen de verschillende studierichtingen en is meer ruimte nodig. Het ontwerp van cepezed is met name gericht op een sterkere identiteit en herkenbaarheid, meer eenheid en interactie alsook op helderder interne routings.

Een belangrijke ingreep is de realisatie van een uitnodigend nieuw entreegebouw. Dit is in het plan voorzien van een grote, transparante luifel die het gebouw sterk met het voorterrein verbindt en tevens de nieuwe hoofdentree markeert. Het KW1C krijgt zo een duidelijk gezicht aan de Onderwijsboulevard.

De open ruimte tussen de bestaande bouwdelen in is in het plan overkapt en vormt in de nieuwe situatie een groot atrium met onder meer de kantine en een studieplein. De verschillende studierichtingen liggen om dit atrium heen, zodat het letterlijk functioneert als hart van de vernieuwde school. Tussen de opleidingen ontstaat hierdoor een vanzelfsprekende interactie, terwijl ze wel allemaal hun eigen identiteit behouden. Ter ontsluiting van de verschillende leerrichtingen ligt rondom het atrium ook een heldere, eenduidige verkeerszone met veel overzicht en oriëntatiemogelijkheden, die direct gekoppeld is aan de binnenkomst in het entreegebouw.

Een belangrijk element in het bewerkstelligen van meer eenheid is daarnaast de vormgeving van het vloerveld op de hele campus. Het ontwerp van het voorplein en de buitenruimten enerzijds en de vloeren binnen de school anderzijds zijn nauw met elkaar verweven, zodat als het ware één groot campustapijt ontstaat.

den bosch

opdrachtgever
koning willem 1 college

vorige pagina
volgende pagina