vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

textielmuseum

Het Textielmuseum in Tilburg is een van de weinige Nederlandse musea in bedrijf. Wanneer de organisatie een imagoprobleem vaststelt en daarnaast de wens heeft verder uit te groeien tot kennis- en kunde-instituut op het gebied van textiel, vraagt het cepezed een plan voor uitbreiding en renovatie op te stellen. De voltooiing trekt veel publieke belangstelling en zet het museum weer helemaal op de kaart. De renovatie van de historische textielfabriek waarin het museum gevestigd is, kenmerkt zich door terughoudendheid. cepezed gaat uit van de kracht van het bestaande en het behoud van alle karakteristieke en kenmerkende elementen. De ingrepen zijn vooral gericht op de bouwfysica, een goede logistiek, het aanbrengen van een aantal voorzieningen en de inpassing van een aantal nieuwe functies als een foyer en museumwinkel in de oude damastweverij. De uitbreiding moet zowel voorzien in een aantal nieuwe functies als het museum een herkenbaarder aanblik geven. Hiervoor zet cepezed niet in op een toevoeging in de stijl van de bestaande bouw, maar kiest het bureau expliciet voor een moderne constructie die zich sterk onderscheidt van de oorspronkelijke percelen. Strategisch gepositioneerd aan de kop van het complex verrijst een opvallend, abstract en bijna schaalloos glazen gebouw met een markante staalconstructie die geheel in het zicht is gelaten. Binnen lijkt een tweede, kleiner volume ten behoeve van bijeenkomsten, vergaderingen en educatie bijna vrij in de ruimte te hangen. Achter de damastweverij realiseert cepezed tevens een archiefbewaarplaats ten behoeve van het Regionaal Archief, waarmee het Textielmuseum inmiddels is gefuseerd. Dit bouwdeel heeft eveneens een abstract voorkomen en vormt een geheel gesloten volume dat als een schatkist op stalen portalen boven een historisch expositiegebouw gebouw staat. In de verfijnde detaillering van de nieuwbouwdelen spiegelt cepezed met moderne middelen het ambachtschap waarmee de bestaande bouw is vervaardigd. Door textiele toepassingen in onder meer plafonds en installatievoorzieningen verwijst het bureau daarnaast veelvuldig naar de textiele achtergrond van het museumcomplex.

tilburg / nederland

opdrachtgever
gemeente tilburg/audax textielmuseum, tilburg

vorige pagina
volgende pagina