vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

smartbox

Decentrale installatie-unit voor het kruispunt tussen gevels en vloeren waarin een grote concentratie geavanceerde klimaattechniek is ondergebracht. Het prototype van de Smartbox komt voort uit het op intelligente geveltechniek gerichte onderzoeksproject ‘Zonwel’, gefinancierd door het agentschap Senter Novem van het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door het Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), TNO Bouw & Ondergrond en een aantal innovatiegerichte marktpartijen. De rol van cepezed is vooral gericht op de bouwtechnische integratie van de verschillende onderdelen. De Smartbox bevat naast een warmtepomp en een aantal elektrisch aangedreven ventilatoren onder meer een warmtewisselaar die het temperatuurverschil tussen binnen en buiten benut en verse lucht voorverwarmt of voorkoelt met behulp van de gebruikte lucht. Ook recupereert de wisselaar de latente energie van het vocht in zowel het binnen- als buitenklimaat. Zo wordt veel energie hergebruikt die normaal gesproken verloren zou gaan. Het energieverbruik en daarmee de energie prestatie coëfficiënt van gebouwen wordt zo aanmerkelijk verlaagd. Een groot voordeel is daarnaast dat de installaties volledig gedecentraliseerd worden en per ruimte individueel kunnen worden ingesteld. Een gebouwbeheerder regelt dan dus niet langer voor alle gebruikers hetzelfde klimaat in. De Smartbox is nu nog een doosje van zo’n 40 x 40 x 110 cm en wordt nog verder doorontwikkeld. Op termijn moeten de afmetingen kleiner worden, maar er liggen nog veel uitdagingen in bijvoorbeeld de detaillering, de geluidsnormen en de brandomstandigheden. Door de plaatsing op het kruispunt tussen de gevels en de vloeren blijven de gevels tussen vloer en plafond en dus de gebouwruimten volledig vrij van obstakels. Bovendien sluiten de doosjes precies aan op het vloervlak, waardoor het eenvoudig wordt combinaties te vormen met geïntegreerde vloeren waarin de data- en elektraleidingen worden gedistribueerd.
vorige pagina
volgende pagina