vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

politiecomplex rotterdam-rijnmond

Het Politiecomplex Rotterdam-Rijnmond, gelegen aan de Veilingweg langs de rijksweg A20, heeft een grootschalige renovatie, modernisering en uitbreiding ondergaan. Het complex heeft geen publieksfunctie, maar bevat onder meer kantoor-, archief- en opslagruimten, een groot bedrijfsrestaurant en een auditorium. Ook biedt het onderdak aan stallingen en werkplaatsen voor het wagenpark en sport- en trainingscentra voor zowel de theoretische als praktische beroepsvaardigheden.

Bij de herontwikkeling is op verschillende fronten ingestoken op duurzaamheid. Zo is veel gebruik gemaakt van bestaande kwaliteiten, zijn de gebouwen flexibel in te delen en uit te breiden en hebben stapeling en meervoudig grondgebruik het mogelijk gemaakt extra groenzones op het terrein te creëren. Doordat het vernieuwde complex zo compact mogelijk is ontworpen en de voormalige versplintering van functies is geëlimineerd, zijn de looplijnen zo efficiënt mogelijk. Door onder meer de afgewogen zichtlijnen en de opname van een heldere en eenduidige transportaorta bestaan er goede oriëntatiemogelijkheden.

Functioneel zijn de meer vertrouwelijke zones binnen het gebouw gegroepeerd en goed afgeschermd van de meer toegankelijke functies als het restaurant en auditorium. Trappen zijn uitnodigend gepositioneerd zodat het gebruik wordt gestimuleerd en minder gebruik van de liften wordt gemaakt. De klimatisering is opgedeeld in zones bepaald naar de aard van het ruimtegebruik. Dit scheelt aanzienlijk in de installatiebehoefte en in het verlengde daarvan in energieverbruik, onderhoud en exploitatielasten. Een groot deel van de installaties is in een separaat volume aan de oostzijde van het complex ondergebracht, zodat zij geen hinder veroorzaken. Brandschermen en beveiligingsgrenzen zijn waar mogelijk gecombineerd, wat zowel ruimtelijke voordelen heeft als materiaal bespaart. Delen van het complex hebben een dak van grote elementen die inclusief binnen- en buitenafwerking in één keer zijn geplaatst.

Het buitenterrein is goeddeels slechts halfverhard, wat gunstig is voor de afwatering. De voormalige witte toren is geheel gerenoveerd en heeft aan de snelwegzijde een volledig glazen gevel. Deze haalt niet alleen veel daglicht binnen, maar biedt in tegenstelling tot de rest van het complex, dat tamelijk gesloten oogt, ook goed zicht op de activiteiten binnen. Ook goed zichtbaar is een enorme wenteltrap die de verdiepingen verbindt.

rotterdam / netherlands

opdrachtgever
politie rotterdam-rijnmond

vorige pagina
volgende pagina