vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

ov-knooppunt tilburg

Het stationsgebied in Tilburg kende een aantal belangrijke, samenhangende zwakheden. Zo was het er lastig oriënteren, was er weinig ruimte voor voetgangers en bestond er onder meer door de verkeersopzet en de stallingsplaatsen voor auto’s, taxi’s en fietsen een moeizame ruimtelijke relatie tussen de stad en het station. De plint van het station was ernstig verrommeld, terwijl tussen de stadszijde en de noordkant van het gebouw nauwelijks verbinding bestond. Ook werd het westelijk gelegen busstation te klein en deden zich daar door onoverzichtelijkheid en kruisingen van loop- en rijroutes onveilige situaties voor.

Binnen een besloten prijsvraag ontwierp cepezed een vernieuwingsplan dat vooral in goede aarde viel vanwege de evenwichtige combinatie van ruimtelijke, architectonische, logistieke en commerciële kwaliteiten. Daarnaast had de jury bijzondere waardering voor cepezeds kijk op het proces en de samenwerking met betrokken partijen, waaronder de gemeente, het kwaliteitsteam Spoorzone, het Bureau Spoorbouwmeester, ProRail en de NS. De ingrepen sluiten daarnaast goed aan bij het door de gemeente gewenste boulevardconcept. Zij stoelen op zowel een heldere en uitnodigende organisatie als op een verzorgde, terughoudende vormgeving, materialisatie en detaillering.

Voor de verwerking van het toenemend aantal reizigers is een volledig nieuwe, niet minder dan 6,6 miljoen kilo wegende tunnel onder de spoorbanen en perrons door geperst. Deze bevat de opgangen naar de treinen, maar ook winkeltjes en kiosken en functioneert bovendien als interwijkverbinding van de stad naar het voormalige NS-terrein aan de noordkant, dat momenteel ook wordt herontwikkeld. Vertroebelende toevoegingen aan het station uit meer dan vijftig jaar gebruik zijn verwijderd. Gecombineerd met moderniserende renovatiewerkzaamheden zijn de kracht en helderheid van het oorspronkelijke ontwerp door Koen van der Gaast (1923-1993) weer helemaal teruggebracht. De spectaculaire dakconstructie is daarbij geheel behouden.

Het autoverkeer en de parkeerfaciliteiten buiten zijn teruggedrongen en voor fietsen wordt het station aan weerszijden voorzien van grote stallingen die zich naadloos in de nieuwe, ruimere stedenbouwkundige setting voegen. Voor de bussen is een nieuw zelfvoorzienend busstation gemaakt. Dit heeft een eenduidige verkeersafwikkeling en voor passagiers de mogelijkheid overdekt te wachten in een groen ingerichte omgeving. Bomen en planten verhogen ook aanzienlijk de verblijfswaarde van de overige openbare ruimte rondom het station.

Tot slot werkt cepezed nog aan een uitbreiding van het station in de vorm van een vierde perron inclusief overkapping. Dit komt aan de noordkant, moet in 2023 operationeel zijn en komt tegemoet aan de toenemende reizigersaantallen op het traject Breda – Eindhoven. 

tilburg / nederland

opdrachtgever
gemeente tilburg

vorige pagina
volgende pagina