vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

prison park

Het Noordsingelcomplex in Rotterdam bestaat onder meer uit een bijzondere, stervormige gevangenis uit 1872 en een statig gerechtsgebouw uit 1899 dat werd ontworpen door departementaal rijksbouwmeester bij Justitie Willem Metzelaar, die tevens veel andere gerechtsgebouwen en de Koepelgevangenis in Haarlem ontwierp. Het gerechtsgebouw is al een poos niet meer als zodanig in gebruik, terwijl ook de gevangenis in 2012 leeg komt. De gemeente heeft het complex inmiddels verkocht aan HD Projectrealisatie en BAM Woningbouw Rotterdam, die het gezamenlijk gaan herontwikkelen. Het ontwerp dat cepezed maakte in opdracht van HEJA Projectontwikkeling behoudt alle monumentale bebouwing en verwijdert alle latere toevoegingen van minder historische betekenis. Het pelt het complex af tot de kerncombinatie van gerechtsgebouw en gevangenis en versterkt de structuur hiervan met behulp van nieuwbouw. Voor het gerechtsgebouw zijn in de plint ruimten voor uiteenlopende (bedrijfs)functies voorzien, terwijl op de verdieping en in de kap woningen zijn geprojecteerd. Onder meer met behulp van volledig transparante toevoegingen langs de bestaande buitengevels, krijgen ook de bestaande cellenblokken een woonfunctie. Eén van de blokken is niet meer oorspronkelijk en wordt vervangen door een modern, volledig abstract gematerialiseerd volume van dezelfde vorm en dimensies als de overige blokken. In het voorgebouw van de gevangenis is ruimte voor een seniorencomplex met voorzieningen. Voor verschillende historische bijgebouwen als het archiefgebouw en de poortgebouwen zijn functies als horeca, bedrijfs- en zorgruimten voorzien. Voor de randen van het gebied is nieuwbouw met gemengde functies bedacht. Aan de ene zijde zijn verschillende typen appartementen met grote terrassen boven een plint van bedrijfsunits voorzien; aan de andere zijde eengezins kwadrantwoningen die dakpatio’s hebben en vrij zij in te delen. Samen met de behouden penanten van de gevangenismuur geeft de nieuwbouw het gebied een duidelijk kader, terwijl de blokken ook zo zijn opgesteld dat een aangename, open verbinding met het omliggende stadsweefsel ontstaat. Onder de nieuwbouw bevindt zich een doorlopende parkeerkelder, zodat het maaiveld niet vervuilt met auto’s en de collectieve buitenruimte een fraaie, parkachtige inrichting kan krijgen.
rotterdam / nederland

opdrachtgever
heja projectontwikkeling

vorige pagina
volgende pagina