vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

opening passage ns-station tilburg

Maandag 11 juli is de nieuwe entree van het OV-knooppunt Tilburg op feestelijke wijze geopend door regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail, wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg en regiodirecteur Jeroen Alting von Geusau van NS. Vaardig balancerend op een bal mocht de 10-jarige Czar van Engelen als eerste door de nieuwe uitgang naar buiten rollen.
De voltooiing van de nieuwe interwijkpassage is een mijlpaal in Tilburgs geschiedenis. Een moment waarop inwoners van de stad sinds de bouw van het huidige station meer dan 50 jaar hebben gewacht. In 1965 gebouwd had station Tilburg met zijn karakteristieke zwevende overkapping slechts één entree, aan de zuidelijke stadskant, die de drie perrons ontsloot. Aan de noordzijde van het station bevond zich de Tilburgse spoorwegwerkplaats, in de volksmond ook wel Den Atteljee genaamd. Met een veelheid aan rails, grote werkhallen en kleinere gebouwen van toeleverende bedrijfjes vormde het gebied een industriële barrière tussen wijken aan de noordkant en de Tilburgse binnenstad.
Na de verhuizing in 2011 van de NS-werkplaats naar een industrieterrein buiten de stad is de weg vrijgemaakt voor nieuwe ontwikkelingen van de Tilburgse Spoorzone. De verbinding tussen noord en zuid middels een nieuwe passage maakt integraal onderdeel uit van deze ontwikkelingen waarin een aantal van de behouden werkhallen wordt getransformeerd tot de onder meer bedrijfsruimten voor de creatieve industrie, de nieuwe bibliotheek, de Stadscampus en horecavoorzieningen.
De grootschalige update van het station is van de hand van cepezed en kent naast de nieuwe passage en stationshal met commerciële functies nieuwe levendige straatwanden, een heldere organisatie van alle verkeerstromen en een moderne inrichting van de perrons.
Onderdelen die nog worden gerealiseerd zijn onder andere de renovatie van de stationskap, de inrichting van het stationsplein zuid met het busstation en nieuwe fietsstallingen aan de noord en zuidzijde.

vorige pagina
volgende pagina