menu sluiten

cepezedbouwteam 

realiseert zonder hoofdaannemer en in directe samenwerking met bouwpartners ontwerpen van architectenbureau cepezed. We bewaken de uitgangspunten voor budget en planning en coördineren de optimale uitvoering van het ontwerp. Het proces en alle stappen daarin zijn voor de opdrachtgever steeds volledig transparant.

cepezedbouwteam is in te zetten als de verbindende schakel tussen het ontwerp en de uitvoering van projecten ontworpen door cepezed. Namens de opdrachtgever organiseren we de aanbesteding, werkvoorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden. Dat combineren we met het voeren van bouwdirectie. Onze manier van werken heeft belangrijke voordelen: procescontinuïteit, maximale kwaliteit en financiële transparantie. Ook een kortere doorlooptijd is een belangrijk pluspunt.

coördinatie zonder hoofdaannemer

We organiseren en coördineren de bouw zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. Hiervoor splitsen we de uitvoering op in afzonderlijk aan te besteden deelopdrachten, zodat we de bouwpartners direct en nauwkeurig kunnen selecteren op kennis, prijs en kwaliteit. Waar mogelijk selecteren we al vóór de afronding van het ontwerp, zodat we snel vooruit kunnen als het klaar is. Deze manier van werken sluit goed aan op de specifieke ontwerpfilosofie van cepezed, waarin gebouwen tot stand komen als geprefabriceerde bouwpakketten.

financiële transparantie

In iedere fase van aanbesteding en uitvoering spiegelen we de werkelijke bouwkosten voortdurend aan de ontwerpramingen. Hierdoor kunnen we tijdig en effectief anticiperen op zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen. De opdrachtgever heeft voortdurend financieel inzicht en beslist uiteindelijk zelf over alle deelopdrachten en uitgaven.

optimale kennisdeling en samenwerking

Onze manier van werken garandeert rechtstreekse samenwerking tussen de ontwerpers en bouwpartners. De ontwerpers blijven steeds betrokken en alle dossierkennis blijft volledig behouden en inzetbaar voor de detailengineering. De ontwerpers en bouwpartners werken samen op basis van volledige en transparante informatieverstrekking. Dit resulteert in optimale kwaliteit en een efficiënter bouwproces. cepezedbouwteam brengt alle partijen bijeen en coördineert de samenwerking.

Neem contact op met cepezedbouwteam via post@cepezedbouwteam.nl
of +31 15 215 0990.

cepezedbouwteam heeft ook regelmatig vacatures.

team

jan houtekamer

bouwprojectmanager & directeur

martin van heuvelen

bouwprocesmanager zzp

stefan de jong

bouwprocesmanager zzp

Florien Mol

projectbeheerder

Daan van Bergen

projectbeheerder zzp

Jeffrey Taekema

projectleider