vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

the data center group

The Data Center Group (TDCG) richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van betaalbare, energie-efficiënte en technisch hoogstaande datacentra met een uptime van 100%. cepezed ontwierp de ‘next generation’-vestiging op het Science Park Technopolis Delft, direct naast de Technische Universiteit en in de nabijheid van belangrijke fibertracés.

Het gebouw heeft een footprint van zo’n 35x42 m en bestaat uit drie bouwlagen die samen ruim 4.000 m2 beslaan. De begane grond heeft uit veiligheidsoverwegingen een volledig betonnen constructie en bevat een beperkt programma aan ondersteunende functies als een kantoorruimte, ruimte voor de permanente bewaking van het gebouw, een expeditie, toiletten en een pantry. Ook bevinden zich hier de transformatorruimten, verdeelstations, noodstroomvoorzieningen en energiemeters.

De bovenste twee lagen hebben een stalen draagconstructie met betonnen vloeren en bestaan geheel uit grote open ruimten. Haaks op de langsgevels staan hierin lange rijen computer racks die veel koelbehoefte genereren. De machinerie hiervoor is buiten de thermische schil van sandwichpanelen bevestigd aan een stalen rek. Dit rek vormt tevens de constructie voor een bijzondere tweede huid van verticaal geplaatste Graepel Lichtprofielroosters, die gewoonlijk worden toegepast voor veilig en slipvrij lopen in uiteenlopende industriële settings. De roosters schermen de koelinstallaties af terwijl ze ruim voldoende luchtdoorlatendheid voor hen zijn. Daarnaast geven zij een extra dimensie aan het anderszins monotone, gesloten bouwblok.

De zettingshoek van de roosterribben brengt een optisch verloop in open- en geslotenheid teweeg en maakt dat het gebouw er vanuit verschillende perspectieven steeds anders uitziet; frontaal, overhoeks, van dichtbij en veraf heeft het steeds een andere aanblik, waarbij het beeld soms volledig dicht loopt, terwijl op een andere positie een subtiele transparantie ontstaat die de achterliggende staalstructuur en installaties doet doorschemeren. Rondom het noordwestelijk gelegen, externe trappenhuis hebben de roosterribben een andere zettingshoek die de trappen vanaf verschillende posities steeds in het zicht laat. Het trappenhuis tekent zich dan ook sterk af tegen de rest van het gebouwvolume.

De plint van het datacentrum heeft een gevelbekleding van geprofileerde staalplaat, die op de hoeken in verstek is aangebracht. In combinatie met de donkere kleur vormt de onderste bouwlaag zo een strakke, abstracte en bijna detailloze sokkel voor de al even abstract ogende serverlagen. De gebruiksruimten achter de profielbekleding genieten daglichttoetreding en uitzicht middels locale perforatie van de beplating. Rondom het naastgelegen terrein met parkeervoorzieningen en aanvullende installaties is deze bovendien doorgezet, zodat geen hekwerk meer nodig is.

delft / nederland

vorige pagina
volgende pagina